Toggle navigation
Hovedforløb

Hovedforløb

Få en uddannelse inden for kontor, handel, detail eller event

Arbejdstid for elever

I ansættelsesoverenskomster, som er indgået mellem arbejdsmarkedets parter, fremgår arbejdstiden og regler herom - i de fleste overenskomster er arbejdstiden for elever 37 timer pr. uge.
ah2018_511
Hvordan arbejdstiden er placeret, afhænger af den overenskomst, der gælder for din uddannelsesaftale. Inden for fx butiksbranchen arbejder man efter vagtplaner, hvor den daglige arbejdstid kan variere. Inden for andre områder ligger den daglige arbejdstid mere fast.
  • Er du over 18 år, skal du have fri minimum 11 timer i sammenhæng inden for et døgn.
  • Er du under 18 år, skal du have fri minimum 12 timer i sammenhæng inden for et døgn.
Elever kan have overarbejde i samme omfang som øvrige medarbejdere. Ved overarbejde har eleven krav på overtidsbetaling/afspadsering.