Toggle navigation
Hovedforløb

Hovedforløb

Få en uddannelse inden for kontor, handel, detail eller event

Advokatsekretær

Som advokatsekretær kommer du til at arbejde tæt sammen med advokaten ifm. juridiske sager. Det er derfor vigtigt, at du er struktureret, serviceminded og dygtig til at skrive.
iStock_494725234

NB. Du har mulighed for at tage grundforløbet til Advokatsekretær på Aalborg Handelsskole, og vi hjælper også gerne med at finde en elevplads. Skoledelen på hovedforløbet foregår dog på en anden erhvervsskole - du har dog mulighed for at følge flere af de valgfrie specialefag som onlinemoduler hos os.

Som advokatsekretær kommer du til at arbejde med kontorarbejde såsom at forfatte breve og andre dokumenter. Det kan fx være renskrivning af breve, skøder, kontrakter eller andre typer af dokumenter. De fleste opgaver er afhængige af, hvilket speciale advokatkontoret har. I overskrifter kan du bl.a. varetage følgende opgaver:

 • Klargøring af sager til retten
 • Informationsopgaver af almen karakter
 • Skriftvekslinger forbundet med retssagsbehandling
 • Arkivering
 • HR opgaver

Antal skoleophold på uddannelsen (angivet i uger)

Advokatsekretær - ungespor (under 25 år)
Specialefag Obligatorisk 8
Valgfrie 2
Fagprøve 1
Uger i alt 11
Advokatsekretær - voksenspor (over 25 år)
Specialefag Obligatorisk 8
Valgfrie 1
Fagprøve 1
Uger i alt 10

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

Obligatoriske fag

 • Aftale- og køberet
 • Handel med fast ejendom
 • Inkasso
 • Insolvensretten
 • Lejeret
 • Person-, familie- og arveret
 • Retssystem og advokaten
 • Selskaber og personlige virksomheder

Valgfrie specialefag

 • Udvidet skriftlig kommunikation (1 uge)
 • Kvalitet og service (1 uge)
 • Præsentationsteknik og personlig fremtræden (1 uge)
 • Debitor-, kreditor- og lagerstyring (1 uge)
 • International handel (1 uge)
 • Nye og avancerede IT-værktøjer (3 dage)
 • Struktur i administrative problemstillinger I ”Den gode fagprøve” (3 dage)
 • Struktur i administrative problemstillinger II (2 dage)
 • Avanceret regneark 1 (2 dage)
 • Avanceret regneark 2 (3 dage)
 • Løn og lovgivning (1 uge)
 • Projektledelse (mulighed for 10 ECTS-point med akademieksamen)
 • Forretningstysk (e-learning)
 • Salg og markedsføring (e-learning)

Erhvervsrettet påbygningsfag på Aalborg Handelsskole

 • Studietur til Bruxelles, EU og internationalisering (1 uge)
 • Service og international kulturforståelse (e-learning) (1 uge)
 • HR og personaleadministration (1 uge)

Adgangskrav

Du kan blive optaget på hovedforløbet inden for administration, hvis du opfylder ét af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

 • have afsluttet studieåret på EUX Business
 • være student fra Handelsgymnasiet - HHX
 • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet et EUS 5 ugers forløb med min 02 i karaktergennemsnit i fagene Virksomhedsøkonomi C og IT C.
 • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale

Jobmuligheder

Som kontoruddannet med speciale kan du arbejde inden for dit område i stat, kommune og region eller i private virksomheder.

Med en advokatsekretæruddannelse og eventuelt en HD eller en akademiuddannelse, kan du blive afdelingsleder, kontorchef, fuldmægtig eller lignende.