Virksomhedssprog

På dette forløb vil eleverne få afprøvet deres sproglige færdigheder inden for engelsk, tysk eller fransk med fokus på virksomheders kommunikation.

På tværs af landegrænser

Øget globalisering samt eksport til andre europæiske lande er med til at øge efterspørgslen på dygtige sprogmedarbejdere.

På dette forløb vil eleverne få afprøvet deres sproglige færdigheder inden for engelsk, tysk eller fransk. Målet er at give dem et indblik i, hvordan sprog anvendes i praksis i virksomheder. Forløbet sætter fokus på virksomheders kommunikation - herunder også de mere handelsfaglige termer.

Endvidere sættes der fokus på, hvordan den mundtlige del af et fremmedsprog kan trænes i den daglige undervisning.

Forløbet vil veksle mellem små teoretiske oplæg og elevaktiverende øvelser. Forløbet vil bl.a. kunne indeholde:

  • Lytte til videoklip, som afspejler dagens nyheder i et engelsktalende land. Her bliver eleverne bevidste om, hvordan de kan nyde godt af egen viden i forening med de andre elevers input.
  • Identificere forskelle og ligheder på handelssprog og hverdagssprog. Eleverne får en introduktion til de handelsfaglige termer, som senere skal benyttes til selv at udforme fx et handelsbrev.
  • Øget fokus på at sprog kan bruges i forskellige sammenhænge - fx hverdagssprog vs. virksomhedssprog. Eleverne bliver bevidste om, at der skal træffes forskellige sproglige valg i forhold til fx at oversætte en tekst, genfortælle indholdet af et videoklip m.v.

Pædagogiske overvejelser

Formålet er at give eleverne indblik i, hvordan sprog kan bruges i virksomhedsmæssig sammenhæng.

Målgruppe

For 9. og 10. klasse

Forløbets varighed

Fra 2-6 timer afhængig af forløbets indhold.

Sted

Aktiviteten kan foregå på egen skole eller hos Handelsgymnasiet i Turøgade.

Kontaktpersoner - grundskoleaktiviteter på HHX
Morten Wad Rasmussen
Adjunkt og studievejleder
Engelsk og Historie
27886003 mwr@ah.dk
Susanne Madsen
Lektor
Innovation, virksomhedsøkonomi
sma@ah.dk