Studievejledere på HHX - Aalborg Handelsgymnasium

Vores studievejledere står altid parate til at svare på spørgsmål vedr. hhx-uddannelsen, fagene og dine mange muligheder for videreuddannelse og karriere efter Handelsgymnasiet.

Du kan spørge studievejlederne om alt, der vedrører skolen, din uddannelse og din personlige situation. Her kan du også få svar på spørgsmål vedr. adgangskrav, optagelse m.m. Studievejlederne kan desuden guide dig ift. valg af studieretning, valgfag og andre studiemæssige beslutninger.

Sidder du med et spørgsmål? Kontakt os gerne. Vi har studievejledere på både Turøgade og Saxogade, som står klar til at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig videre. 

Studievejledere - HHX Turøgade
Inge-Merete Nør
Studievejleder og Lektor
Dansk, Engelsk
27258508 inn@ah.dk Visitkort
Ken Elmquist Nielsen
Studievejleder og lektor
Finansiering, International økonomi, Matematik
27105962 kni@ah.dk Visitkort
Mathilde Vinge
Studievejleder og lektor
Samfundsfag
91333336 mavi@ah.dk Visitkort
Pia Ritter
Studievejleder og lektor
Afsætning
91333329 piar@ah.dk Visitkort
Studievejledere - HHX Saxogade
Anne Skytt Gregersen
Studievejleder, IØ og samfundsfag
27886004 asg@ah.dk Visitkort
Morten Wad Rasmussen
Adjunkt og studievejleder
Engelsk og Historie
27886003 mwr@ah.dk Visitkort
Rikke Kirkegaard Thøgersen
Lektor og studievejleder
2710 5951 riki@ah.dk Visitkort