Studieture på HHX

På Handelsgymnasiet Aalborg har vi en lang tradition for at arrangere spændende og oplevelsesrige studieture for vores 3.g-elever, der tager afsæt i undervisningen.
Hvis du har internationale ambitioner kan du vælge fag på handelsgymnasiet, der bringer dig på det rigtige karrierespor. I undervisningen har vi fokus på både national og international handel, og du vil lære om kulturforskelle og internationale markeder. Men et er teori – noget andet er praksis, og derfor har du mulighed for at tage med på studieture og deltage i udvekslingsophold i udlandet. Formålet er, at du efter endt studietid ser verden med internationale briller, og at du forstår at begå dig i andre dele af verden.

På handelsgymnasiet har vi en lang tradition for at arrangere spændende og oplevelsesrige studieture. Studieturens oplevelser tager afsæt i undervisningen, og når klassen vender hjem anvendes turens erfaringer i forbindelse med bl.a. projektarbejde.
  • I 1. g arrangeres der en teambuildingdag, 
  • I 3.g arrangeres en studietur á ca. en uges varighed. Eleverne deltager i planlægningen af studieturene og har derfor indflydelse på indhold og pris. 
Der er egenbetaling på studieturene, der afhænger af studieturens destination og varighed.
 
Alle studieture på Handelsgymnasiet er alkoholfri. 

Internationale klasser

Vælger du at gå i en international klasse på Handelsgymnasiet Aalborg, kommer du til at deltage i hele tre studieture. Hvor de to første studieture typisk går til europæiske lande, så vil studieturen i 3.g gå til USA.