Handelsgymnasiet Aalborg

Studieretningen for elitesportselever

Som elitesportselev på HHX Aalborg vil du som udgangspunkt skulle følge studieretningen ’Virksomhedsøkonomi og Afsætning" ligesom de øvrige idrætsudøvere.

På den måde vil du komme til at arbejde med de samme emner som de andre idrætsudøvere, og I vil derfor kunne støtte og hjælpe hinanden. Studieretningsfagene for denne studieretning er Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A.

Ud over de obligatoriske fag på hhx-uddannelsen skal du desuden have 1-3 valgfag afhængig af, om du vælger tysk eller spansk/fransk. Vi anbefaler, at du vælger tysk, da det vil give øget fleksibilitet i planlægningen af dit uddannelsesforløb. Vi gør opmærksom på, at spansk/fransk medfører 1 ekstra eksamen på 3. år.

Som Team Danmark-elev kan du vælge andre studieretninger, men du vil ikke kunne opnå alle de fordele, som elitesportsklassen giver mulighed for.

Find din afdeling