Handelsgymnasiet Aalborg

HHX Global marketing - international klasse

Interesserer du dig for handel, økonomi og samfund? På denne studieretning lærer du om alle emnerne og bliver samtidig en del af vores internationale klasser.

Er du nysgerrig på verden og hvordan virksomheder kan udvikle sig og skaffe kunder – endda på tværs af landegrænser? På denne studieretning kombinerer du en spændende undervisning med viden og oplevelser fra den store verden. Her bliver du nemlig elev i én af vores såkaldte internationale klasser, hvor vi i undervisningen sætter fokus på emner som marketing, reklame og salg – altid med et internationalt perspektiv. Nogle af handelsgymnasiets fag vil endda foregå på engelsk.

På studieretningen er der planlagt hele tre studieforløb, og det er en betingelse, at du deltager i alle forløbene. De to første studieforløb vil typisk gå til Europa, mens turen i 3.g vil gå til USA. To af studieforløbene varer endda hele 2-3 uger. Prisen for at deltage i alle tre studieforløb er ca. 30.000-35.000 kr.

Vælg denne studieretning, hvis du ønsker at forberede dig på videregående uddannelser inden for marketing, økonomi og samfundsforhold, eller ønsker at udvide dine internationale og kulturelle kompetencer.

Dine studieretningsfag

Afsætning A

International Økonomi A

Afsætning
Du får bl.a. kendskab til, hvordan virksomheder kan sælge deres produkter bedst muligt, og hvorfor folk køber de varer, som de gør. Her lærer du at analysere et marked og lave en markedsføringsstrategi.
 
International Økonomi
Her får du undervisning i de samfundsmæssige forhold, der påvirker økonomien – både i forhold til Danmark og resten af verden. Derudover vil du lære om international handel, det økonomiske samarbejde i EU, økonomisk vækst m.m.

Obligatoriske fag

Fag fordelt på niveauer
 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Afsætning B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Historie B
 • International Økonomi B
 • Matematik B
 • 2. fremmedsprog fortsætter B (Tysk / Fransk) eller 2. fremmedsprog begynder A (Fransk / Spansk)
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C

Valgfag på studieretningen

Udover studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du på denne retning vælge 1-3 valgfag afhængig af om du vælger et begynder- eller fortsættersprog.
 • 2-3 valgfag ved fortsættersprog 
 • 1 valgfag ved begyndersprog

Du kan vælge mellem følgende valgfag:

Valgfag fordelt på niveauer
 • Tysk A
 • Virksomhedsøkonomi A
 • Matematik A
 • Design B *
 • Erhvervsjura B
 • Informatik B
 • Innovation B *
 • Kulturforståelse B *
 • Psykologi B *
 • Samfundsfag B

* Vær opmærksom på, at du bruger 2 valgfag, hvis du vælger dette fag på B-niveau.

 • Design C
 • Idræt C
 • Innovation C
 • Finansiering C
 • Kulturforståelse C
 • Markedskommunikation C
 • Organisation C
 • Psykologi C

EBBD-bevis

Når du har gennemført denne studieretning, modtager du et særligt EBBD-bevis (European Business Baccalaureate Diploma). Beviset gives da du som elev i en international klasse opnår særlig viden og kompetencer inden for bl.a. international forretningskultur.

Adgang til videregående uddannelser

Find din afdeling