Studieophold og destinationer

Som elev i en international klasse deltager du på tre studieophold i løbet af dine tre år på HHX. Se eksempler på hvordan studieopholdene kan være struktureret.

Eksemplerne nedenunder viser hvordan studieopholdene har været struktureret i de senere år. Det er dog vigtigt at understrege, at det kan være nødvendigt at ændre rejseprogrammet ift. nedenstående eksempler:

1.g - Studietur til en europæisk storby

1.g-elever plejer at besøge en europæisk storby i 4-5 dage. Hvis du går på afdelingen i Saxogade kan det fx være Bruxelles og for Turøgades vedkommende München. 

Bruxelles
Turen til Bruxelles handler om at give dig viden om europæiske institutioner og politik, men det handler også om at give dig forståelse for dig selv som europæisk medborger. Hjemmefra bliver du klædt på af undervisningen, og vi har fx afholdt Europadag inden afrejse. I Bruxelles besøger vi naturligvis EU-Parlamentet og Parlamentarium – et interaktivt oplevelsescenter, der gennemgår EU’s historie.  Derudover er vi også på en række virksomhedsbesøg og byrundtur med guide, og du får mulighed for at prøve belgiske specialretter.

München
I München oplever du en storby med en spændende historie og stor økonomisk vækst. Vi besøger fx koncentrationslejren Dachau og tager med guide på byrundtur. Du får også mulighed for at opleve den flotte natur omkring München på en togtur til Zugspitze, som er Tysklands højeste bjerg. Vi besøger også en række virksomheder og andre seværdigheder i München som fx Allianz Arena og Olympia Park. 

2.g - Brighton/ London

I 2.g plejer rejsen at gå til Brighton og/eller London, og turen varer normalt cirka 2-3 uger. I Brighton går du i skole på Greater Brighton Metropolitan College, hvor du får undervisning på engelsk i fag som International Økonomi og Afsætning. Du får også forelæsninger om britisk historie, politik og velfærdssamfund, så du opnår et solidt indblik i det britiske samfund. Når du har gennemført forløbet, får du både et karakterbevis og et deltagerbevis fra Greater Brighton Metropolitan College.

Opholdet i Brighton kan også inkludere et kort praktikophold , hvor du får indblik i britisk arbejdskultur og kutymer. Mens du går på skole og arbejder i Brighton, bor du hos en britisk værtsfamilie og får en almindelig britisk hverdag sammen med dem. Efter Brighton kan turen slutte i London i et par dage, hvor vi fx besøger en række virksomheder og ser det britiske parlament. 

3.g - USA

I 3. g plejer rejsen at gå til USA og vare 2-3 uger. Der vil være variationer i rejseprogrammet fra år til år alt afhængig af hvilke undervisere, der rejser med, og om du rejser med afdelingen i Turøgade eller Saxogade. Et eksempel på et studieophold i USA kan være:

Boston
I Boston bor du hos en værtsfamilie og modtager college undervisning på Bunker Hill Community College i merkantile fag og i amerikansk historie og politik. Når du har afsluttet forløbet, får du et deltagerbevis fra Bunker Hill Community College. Mens vi er i Boston, får vi også tid til sightseeing og besøger fx Harvard University og J.F. Kennedy Presidential Library og Museum.  

New York
Turen fortsætter så til New York, hvor vi fokuserer på amerikansk historie og besøger relevante museer og seværdigheder. Vi har også tidligere været på rundvisning i FN-bygningen og i den amerikanske central bank FED. Vi besøger virksomheder og danske iværksættere, der fortæller om udfordringerne ved at etablere sig på det amerikanske marked.

Washington
I Washington er fokus helt naturligt på politiske institutioner og struktur i USA. Udover at besøge selve institutionerne har vi tidligere fx mødt Johannes Langkilde, der har fortalt om amerikansk politik og forholdet mellem USA og Danmark. Vi har også besøgt Verdensbanken og mødt danske ansatte, som fortalte om deres arbejde og aktuelle problemstillinger og indsatsområder for Verdensbanken. Desuden besøger vi også Smithsonian’s National Museum of American History, og vi har også været på tur til Gettysburg og besøgt Amish-folket i Lancaster County.

Download