Handelsgymnasiet Aalborg

Studie- og ordensregler på HHX

Handelsgymnasiet Aalborg skal være et rart sted at være, og derfor findes der et sæt studie- og ordensregler, som naturligvis skal overholdes af alle.  

Ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse, elevrådet og uddannelsesrådet. Reglernes overordnede mål er at fremme studieaktiviteten i et positivt undervisningsmiljø.

Vi forventer, at vores elever er interesserede, motiverede, målrettede, samarbejdende og viser respekt for hinanden og for skolens medarbejdere. Din og dine kammeraters uddannelse har den højeste prioritet, og underviserne og de øvrige ansatte vil gøre deres bedste for, at du lærer så meget som muligt, mens du går på Aalborg Handelsgymnasium. Dette er et fælles ansvar og sker i samarbejde med dig.

Skolen sørger for, at du orienteres om ordensreglerne og om hvilke konsekvenser, der følger, hvis reglerne brydes. Som elev har du dog også selv pligt til at holde dig orienteret om reglerne.

Find din afdeling