Studie- og ordensregler for studieture

Et studieophold, som Handelsgymnasiet arrangerer, er en del af undervisningen, og for at sikre en god oplevelse for alle, findes der nogle studie- og ordensregler, der skal overholdes.

Da studieopholdet er en del af undervisningen er det obligatorisk at deltage aktivt i hele studieopholdet og følge det program, der er lavet for turen. Formålet med opholdet er at give dig en større faglig viden, styrke det sociale sammenhold i klassen og give dig mulighed for på kvalificeret og reflekteret vis at få kendskab til andre kulturer.

Elever, der rejser i grupper, repræsenterer både Handelsgymnasiet og Danmark, og det er derfor væsentligt, at du tilpasser dig, respekterer og overholder de love, normer og værdier, som er gældende i det land, du besøger. Der er store forskelle, både når det gælder påklædning, spisevaner, omgang med alkohol og tobak, forholdet mellem unge og voksne og meget mere. Det er vigtigt, at du er opmærksom på og respekterer disse forskelle. 

Ud over skolens studie- og ordensregler skal følgende regler overholdes

 • Du er selv ansvarlig for din opførsel under hele studieturen.
 • Du og dine kammerater skal opføre jer anstændigt, respektfuldt og hensynsfuldt over for hinanden og over for alle andre, I kommer i kontakt med, både når I færdes samlet og i mindre grupper.
 • Der er mødepligt til undervisningen og til det obligatoriske program. Skolen registrerer fremmøde og fravær. Ved evt. sygdom kontaktes medrejsende lærere omgående.
 • Du skal møde frisk og veludhvilet, og du skal møde til tiden.
 • Du og dine kammerater skal i forbindelse med besøg hos virksomheder, skoler og andet opføre jer afdæmpet, interesseret og venligt samt klæde jer præsentabelt.
 • Du og dine kammerater skal respektere aftalte hjemkomsttidspunkter.  
 • Der skal tages hensyn til andre gæster på hotel/hostel (nattero).
 • Overnatning må kun ske på indkvarteringsstedet.
 • Det er ikke tilladt at besidde eller indtage alkohol og andre rusmidler på studieturen. Det er ikke tilladt at være en del af nattelivet.
 • Gå aldrig alene, og pas på jer selv og hinanden.
 • Du skal rette dig efter anvisninger og henstillinger fra lærerne samt samarbejde konstruktivt i alle situationer. 

Overtrædelse af reglerne

Overtræder du studie- og ordensreglerne, tildeles enten en påtale, en advarsel eller du kan risikere at blive sendt alene hjem for egen regning med den først mulige transportforbindelse. Endvidere vil du kunne blive udelukket fra kommende studieture og får samtidig frataget EBBD-beviset. Forældre til elever under 18 år vil blive kontaktet med henblik på hjemtransporten.