Handelsgymnasiet Aalborg

Rygepolitik for HHX

Skolen er røgfri. Det er ikke tilladt at ryge hverken indendørs eller udendørs på skolens område - det gælder for al tobak inkl. snus, tyggetobak og e-cigaretter.

Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen og alle udendørs områder på skolens matrikel. Spørg nærmere i administrationen ift. egnede områder, hvor det er tilladt at ryge.

Rygeforbuddet gælder for alle – medarbejdere, elever og gæster. Af skolens studie- og ordensregler fremgår det, at overtrædelse af rygeforbuddet betragtes som en overtrædelse af disse. 

Find din afdeling