Handelsgymnasiet Aalborg

Rusmiddelpolitik for HHX

Handelsgymnasiet har fastlagt en rusmiddelpolitik, der skal sikre, at gymnasiet kan danne rammen om et positivt socialt samvær
På Handelsgymnasiet Aalborg har både undervisere og elever et fælles ansvar for, at undervisningen bliver både udbytterig og lærerig. Som hovedregel er det derfor ikke tilladt at medbringe, indtage eller at være påvirket af alkohol eller andre euforiserende stoffer på handelsgymnasiet. Hvis gymnasiet mener, at en elev på grund af indtagelse af alkohol eller andre euforiserende stoffer er forhindret i at få fuldt udbytte af undervisningen, vil dette blive drøftet med en studievejleder. 

Gymnasiets ledelse kan dog tillade udskænkning af alkohol ved specielle arrangementer på skolen, hvor der også altid vil være en medarbejderrepræsentant til stede. Arrangementerne afholdes efter retningslinjer, som er aftalt mellem gymnasiets ledelse og elevudvalg. Til fester og fredagscaféer sælges der sodavand, øl, vin og alkoholsodavand. Der må ikke medbringes nogen form for drikkevarer. Der er ingen udskænkning til stærkt berusede personer, og uacceptabel beruselse og opførsel tolereres ikke. Ledelsen kan til enhver tid lukke for udskænkning.

I forbindelse med undervisningsaktiviteter uden for gymnasiet, eksempelvis virksomhedsbesøg, studieture, udveksling, idrætsarrangementer osv. er det ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol eller andre euforiserende stoffer. 

Gymnasiets lærere og ledelse griber ind, hvis retningslinjerne overtrædes.  Et brud på retningslinjerne om alkohol eller andre euforiserende stoffer kan medføre bortvisning i kortere eller længere tid ligesom elever kan blive hjemsendt fra studieture for egen regning. 
Find din afdeling