Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse

Reklamens magt

På dette forløb vil eleverne blive præsenteret for fagene afsætning og engelsk og kommer til at beskæftige sig med markedsføring på det amerikanske marked. Forløbet vil veksle mellem små oplæg, hvor teori fra hvert fag vil blive præsenteret, og elevaktiverende øvelser løbende gennem dagen.
ah2018_399(1)
Formålet med forløbet er:
  • At blive bekendt med markedsføringsteori og kultur.
  • At være i stand til at forstå de præsenterede teorier.
  • At bruge disse teorier i praksis og identificere sin egen målgruppe.
Derudover skal forløbet munde ud et ”slutprodukt”, hvor følgende spørgsmål skal besvares – baseret på de små oplæg eleverne er blevet præsenteret for gennem dagen:
  • Vælg et produkt/brand I vil sælge - Hvorfor netop dette produkt?
  • Fastsæt og forklar, hvilke behov produktet dækker og hvilke købemotiver, der er i spil. 
  • Redegør for produktets målgruppe.
  • Udarbejd en persona (en ”repræsentant” for den udvalgte målgruppe), som skal præsenteres for klassen sidst på dagen.  
  • Udarbejd dernæst et forslag til det marketingmix virksomheden skal rette mod målgruppen. 
Vi har på forhånd udarbejdet en liste med de begreber og teorier, som vi tager udgangspunkt i igennem forløbet og som underviserne vil præsentere eleverne for gennem de små oplæg: segmentering, målgruppe, kulturteori, sprogbrug, købsadfærd, Maslows behovspyramide, positionering osv.
 
Udover omsætning af teori til praksis, vil eleverne også gennem forløbet få afprøvet deres formidlingsevner og de vil få et indblik i, hvordan dagligdagen på Handelsgymnasiet i Aalborg byder på megen tværfaglighed og teamwork.  

Pædagogiske overvejelser

Formålet er at give eleverne indblik i, hvordan sprog kan bruges tværfagligt i forbindelse med markedsføring af udvalgte produkter. Desuden vil der være en klar vinkling af en handelsorienteret tilgang til sprogundervisningen i dette forløb.

Målgruppe

For 9. og 10. klasse

Forløbets varighed

Fra 1-2 dage afhængig af forløbets indhold.

Sted

Forløbet kan foregå på egen skole eller hos Handelsgymnasiet i Turøgade.

Forespørg på aktiviteten her

Reklamens magt
Lyder forløbet 'Reklamens magt' interessant for dine elever? Udfyld vores formular, hvis du ønsker at få lavet et forløb for din skole. Vi vil opfordre dig til at udfylde en forespørgsel i god tid – og gerne inden 1. juni ift. at få planlagt aktiviteten for det næstkommende skoleår. På den måde har vi mulighed for at tilrettelægge det bedste forløb for jeres elever og samtidig få planlagt aktiviteterne, så flest mulige skoler kan blive tilgodeset. Bemærk at der er en begrænsning på antal udbud, og at de vil blive reserveret efter først-til-mølle princippet.
Kontakt os
Kontaktpersoner - grundskoleaktiviteter på HHX
Berit Maas Vølker
Berit Maas Vølker
Lektor
Afsætning, VØ, Finansiering
Morten Wad Rasmussen
Morten Wad Rasmussen
Lektor og studievejleder
Engelsk og Historie