Toggle navigation
Handelsgymnasiet Aalborg

Handelsgymnasiet Aalborg

Reklamens magt

På dette forløb skal eleverne i forbindelse med fremmedsprog og dansk beskæftige sig med et tværfagligt forløb om reklamefilm.

Sprog og virkemidler - forløb med fremmedsprog

På dette forløb skal eleverne i forbindelse med fremmedsprog og dansk (markedskommunikation) beskæftige sig med et tværfagligt forløb om reklamefilm. Forløbet vil veksle mellem små teoretiske oplæg og elevaktiverende øvelser.

Formålet med forløbet er, at de skal udarbejde et storyboard for en reklame med en varighed på ca. 30 sekunder. Udkastet skal udarbejdes på et fremmedsprog (fx engelsk eller tysk), og eleverne skal bl.a. inddrage områder som kulturteori og målgruppeanalyse, som de vil blive introduceret for.

Som optakt til forløbet trækkes der lod mellem fem produktkategorier samt reklametype (afsender-, produkt- eller modtagerorienteret).

De fem produktkategorier er:

  1. tøj
  2. elektronik
  3. fødevarer
  4. alkohol
  5. læskedrikke

Produktet skal være fiktivt.

Vi har udarbejdet en bruttoliste med begreber og teorier, som eleverne bliver præsenteret for af vores undervisere: segmentering, målgruppe, kulturteorier, formelt/uformelt sprogbrug, Minervamodellen, Laswell’s kommunikationsmodel, købsadfærd herunder Maslows behovspyramide, positionering, appelformer, reklametyper etc.

I forløbet vil eleverne få afprøvet deres formidlingsevner på fremmedsprog og dansk, og de vil få et indblik i, hvordan den daglige sprogundervisning foregår på Handelsgymnasiet Aalborg.

Pædagogiske overvejelser

Formålet er at give eleverne indblik i, hvordan sprog kan bruges tværfagligt i forbindelse med markedsføring af udvalgte produkter. Desuden vil der være en klar vinkling af en handelsorienteret tilgang til sprogundervisningen i dette forløb.

Målgruppe

For 9. og 10. klasse

Forløbets varighed

Fra 1-2 dage afhængig af forløbets indhold.

Sted

Forløbet kan foregå på egen skole eller hos Handelsgymnasiet i Turøgade.

Download
Kontakt os
Kontaktpersoner - grundskoleaktiviteter på HHX
Berit Maas Vølker
Lektor
Afsætning, VØ, Finansiering
Morten Wad Rasmussen
Lektor og studievejleder
Engelsk og Historie