Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse

Privatøkonomi

Privatøkonomi er et forløb, hvor der er fokus på at eleverne opnår en forståelse for deres egen private økonomi, ved at arbejde med det i praksis. Vi udbyder to udgaver af forløbet - et fuldt forløb på to dage og en lightudgave på én dag.
Privatokonomi_(1)

Privatøkonomi (2 dage)

Gennem forløbet får eleverne kendskab til emner som budget, indtægter, privatforbrug, lånetyper og tilbagebetalingsmetoder samt private forsikringer.

Forløbet begynder typisk med at eleverne på egen skole arbejder med økonomi i matematik – herunder rentes regning. Desuden får eleverne til opgave at lave en madplan og beregne udgifterne hertil.

Efter introduktionen vil der være en case-dag på Handelsgymnasiet Turøgade, hvor der sættes fokus på at gøre privatøkonomi praktisk forståeligt og tilgængeligt for alle. Eleverne vil få et oplæg, hvor de introdu-ceres til en række bankrelaterede og juri-diske forhold, som de vil møde i hverdagen.

Herefter arbejdes der i grupper med en case om udarbejdelse af et budget for et ungt menneske, der vil flytte hjemmefra, og der regnes på forskellige lån. Hertil bruges excel, så det er nemt at gå til. Casedagen krydres med små anderledes aktiviteter, og gennem hele casedagen vil elever fra Handelsgymnasiet fungere som tutorer for grundskoleeleverne.

Som afslutning på projektet udarbejdes en film/reklamefilm, hvis formål er at få unge til at interessere sig for privatøkonomi. Forløbet afsluttes med at vise filmene for alle, og der kåres en vinder.

2 dage
Handelsgymnasiet Aalborg i Turøgade i samarbejde med jeres lærere.
 

Privatøkonomi - lightversion (1 dag)

Privatøkonomi er et kortere forløb, hvor der sættes fokus på emner som budgetlægning, indtægter, privatforbrug, lån og opsparing. Eleverne kan få til opgave at lave en madplan og et husholdningsbudget og indhente priser hertil.

Eleverne undervises også i nogle få bankrelaterede produkter samt enkle juridiske og skattemæssige forhold. Eleverne arbejder i grupper med en case om udarbejdelse af et budget for et ungt menneske, der vil flytte hjemmefra. Der arbejdes i regneark, hvor man i fællesskab regner på mulighederne for at spare op og investere i egen bolig og aktier.
1 dag
Handelsgymnasiet Aalborg i Saxogade i samarbejde med jeres lærere.
 

Pædagogiske overvejelser

Eleverne vil få en større viden om vigtigheden af at have styr på egen økonomi. Gennem forløbet opnår eleverne kendskab til mindre elementer af virksomheds-økonomiske, finansielle, afsætningsøkonomiske og erhvervsretlige emner.

Målgruppe

Målgruppe

For 8., 9. og 10. klasse

Sted

Forløbet kan afholdes på egen skole eller på Handelsgymnasiet Aalborg eller en kombination heraf.

Forespørg på aktiviteten her

Privatøkonomi
Lyder forløbet 'Privatøkonomi' interessant for dine elever? Udfyld vores formular, hvis du ønsker at få lavet et forløb for din skole. Vi vil opfordre dig til at udfylde en forespørgsel i god tid – og gerne inden 1. juni ift. at få planlagt aktiviteten for det næstkommende skoleår. På den måde har vi mulighed for at tilrettelægge det bedste forløb for jeres elever og samtidig få planlagt aktiviteterne, så flest mulige skoler kan blive tilgodeset. Bemærk at der er en begrænsning på antal udbud, og at de vil blive reserveret efter først-til-mølle princippet.
Kontakt os
Kontaktpersoner - grundskoleaktiviteter på HHX
Berit Maas Vølker
Berit Maas Vølker
Lektor
Afsætning, VØ, Finansiering
Morten Wad Rasmussen
Morten Wad Rasmussen
Lektor og studievejleder
Engelsk og Historie