Toggle navigation
Handelsgymnasiet Aalborg

Handelsgymnasiet Aalborg

Marketing and Advertising concepts

I forløbet vil eleverne få afprøvet deres formidlingsevner på engelsk i trygge rammer, ligesom de vil blive udfordret på nye metoder, så de fremadrettet vil stå stærkere i præsentationssituationer - fx fremlæggelser og mundtligt eksamen i engelsk.

Lær at præsentere et budskab på engelsk

  • Become familiar with marketing and advertising terms and models in English.
  • Be able to understand marketing and advertising models and terms.
  • Use the terms and models in a task based exercise.

Pædagogiske overvejelser

Eleverne får et indblik i markedsføring og annoncering samt mundtlig formidling på engelsk og i vigtigheden af at formidle på en klar og præcis måde. Derudover får eleverne kendskab til konkrete redskaber og metoder til at strukturere deres formidling og til selve kommunikationssituationen. Også andre emner efter jeres ønske kan danne grundlag for et formidlingsforløb på engelsk.

Målgruppe

For 9. og 10. klasse

Forløbets varighed

1-2 dage

Sted

Aktiviteten kan foregå på egen skole eller hos Handelsgymnasiet i Saxogade eller Turøgade.
Download
Kontakt os
Kontaktpersoner - grundskoleaktiviteter på HHX
Berit Maas Vølker
Lektor
Afsætning, VØ, Finansiering
Morten Wad Rasmussen
Lektor og studievejleder
Engelsk og Historie