Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Læse-/skrivevejledere på HHX

ah2018_021_(1)_(2)
Det kræver gode læse- og skrivefærdigheder at gå i gymnasiet. Læse-/skrivevejledningen på HHX er et tilbud til dig, der har vanskeligheder med læsning, skrivning eller stavning.
Det kan fx være, at du er tosproget og derfor har svært ved at formulere dig på dansk, eller at du er ordblind og således har brug for ekstra it-hjælpemidler og studiestøtte. En anden mulighed er, at du generelt har skriftsproglige problemer. Der er heldigvis god hjælp at hente på Handelsgymnasiet Aalborg.

Hvem bruger læse-/skrivevejledningen?

Læse-/skrivejledningen er bl.a. for dig, der gerne vil have hjælp til:
  • at blive en hurtigere og bedre læser?
  • at øge din læseforståelse?
  • at blive bedre til at stave?
  • at blive bedre til at formulere dig og strukturere en stil eller et projekt?

Vi kan tilbyde

Vi kan tilbyde dig korte kurser i læsning eller stavning, samt individuel støtte i forbindelse med skriftligt arbejde og større opgaver. Hvis der er behov for det, kan vi teste dig for at finde ud af, om du er ordblind og efterfølgende give dig støttetimer og søge om it-hjælpemidler.
 
Kontakt os gerne. Vi står parate til at hjælpe dig. 
Kontakt os
Læsevejledere - HHX Turøgade
Anne Bæk Hansen
Anne Bæk Hansen
Lektor & Læse/skrivevejleder
Afsætning, Markedskom.
Hanne Rasmussen
Hanne Rasmussen
Lektor og Læse/skrivevejleder
Engelsk, IT
Kathrine Holm Christiansen
Kathrine Holm Christiansen
Adjunkt og Læse/skrivevejleder
Engelsk og Design
Tina Stein Raaschou
Tina Stein Raaschou
Lektor og Læse/skrivevejleder
Dansk, Tysk
Læsevejledere - HHX Saxogade
Anita Dahl Guldbæk
Anita Dahl Guldbæk
Lektor & læsevejleder
Dansk og engelsk
Lone Faber Villadsen
Lone Faber Villadsen
Lektor & læsevejleder
Tysk
Marianne Kristensen
Marianne Kristensen
Lektor & læsevejleder
Engelsk, markedskom.
Marie Amalie Rye Olesen
Marie Amalie Rye Olesen
Adjunkt & læsevejleder
Dansk og psykologi
Ulla Carlsen
Ulla Carlsen
Lektor, læsevejleder og OPU-koordinator
Erhvervsjura