Konceptudvikling - innovativt forløb

Eleverne skal med udgangspunkt i en række innovative arbejdsmetoder arbejde med en reel samfunds- eller ressourceudfordring, hvor der er behov for forandring.

Det at arbejde med en reel udfordring gør, at eleverne oplever en aktualitet i emnet, der både forud for og ikke mindst efterfølgende kan perspektiveres til den øvrige undervisning. Målet kan være at udvikle kampagner, film, skriftlige komponenter, storyboards mv., der kan være med til at løse den valgte udfordring.

I forløbet arbejdes der på tværs af den traditionelle fagfaglighed og elevernes kompetencer bringes i spil på kreativ vis via innovative metoder. Eleverne tvinges til at forholde sig aktivt til problemfeltet, som udarbejdes ud fra elevernes egen hverdag. 

Eksempler på emner, der kunne indeholde akutte behov for forandring er:
  • Madspild
  • Ressourceforbrug (vand, emballage, affald, strøm)
  • Grøn energi
  • Mobning på sociale medier
  • Rygning og alkoholforbrug som teenager
  • Forbrugskultur – brug og smid væk / genbrug
  • Vækst kontra bæredygtighed
Forløbet kan have forbindelse til mange forskellige fag. Det kan medvirke til, at innovation, innovative arbejdsmetoder og innovativ tænkning naturligt indarbejdes i elevernes måde at arbejde på. I forløbet arbejder eleverne i grupper på 3-6 personer, hvor der tages hensyn til naturlige alliancer og elevernes faglige niveau – gerne på tværs af klasser. Forløbet kan kobles til fx en emneuge eller årstema for årgangen.

Pædagogiske overvejelser

Eleverne arbejder innovativt med en behovsfunderet og for dem relevant udfordring. Processens mål er at skabe et synligt produkt i form af fx en kampagnefilm, præsentation, koncept etc. Undervejs vil eleverne blive løftet ud af de traditionelle fagfaglige forudsætninger, hvilket gør dem mindre bundne og mere frie i deres metodevalg.

Målgruppe

For 8., 9. og 10. klasse

Forløbets varighed

Fra 1 til 5 dage afhængig af forløbets indhold.

Sted

Innovationsforløbet foregår typisk både på Handelsgymnasiet Aalborg og på elevernes egen skole.
Kontaktpersoner - grundskoleaktiviteter på HHX
Morten Wad Rasmussen
Adjunkt og studievejleder
Engelsk og Historie
27886003 mwr@ah.dk Visitkort
Susanne Madsen
Lektor
Innovation, virksomhedsøkonomi
sma@ah.dk Visitkort