Handelsgymnasiet Aalborg

Klagemuligheder på HHX

Hvis du som elev på handelsgymnasiet i det daglige eller ved eksamen føler, at du ikke bliver behandlet korrekt, har du mulighed for at klage.

Hvis du er utilfreds med undervisningen, skal du altid først henvende dig til din faglærer, der står for undervisningen.Vi opfordrer dig til at indgå i en konstruktiv og fremadrettet dialog inden en eventuel skriftlig klage.

Skulle du alligevel i det daglige eller ved afgivelse af en standpunktskarakter føle, at du ikke bliver behandlet korrekt, så har du mulighed for at klage. En klage skal afleveres til skolens ledelse inden der er gået 2 uger. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Du er velkommen til at kontakte ledelsen med henblik på vejledning. Der gælder særlige regler for klager i forbindelse med eksamen, se uvm.dk.

Find din afdeling