International - studieretninger på HHX

De internationale studieretninger er for dig, der ønsker et internationalt perspektiv på din uddannelse. To af de internationale studieretninger indebærer internationale studieforløb i udlandet.

På de internationale studieretninger klædes du på til at være global medborger, der kan leve og agere i et globaliseret samfund med international konkurrence, gensidig forståelse, påvirkning og afhængighed. Her er der fokus på solide faglige og sproglige kompetencer, samt øget perspektiv, tolerance og forståelse for andre kulturer. Alt dette vil gøre dig i stand til at håndtere og tolke kulturforskelle og indgå i dialog og samarbejde med andre nationaliteter på det globale arbejdsmarked.

På de to studieretninger HHX Global Økonomi og Marketing samt HHX Økonomi kommer du til at deltage i tre studieforløb i udlandet i løbet af dine tre år på HHX. De to første forløb bliver afviklet i europæiske lande, mens forløbet i 3.g højst sandsynlig blive afviklet i USA. I løbet af alle tre år vil du opleve undervisning, hvor der i højere grad fokuseres på internationale forhold. Undervisningen vil hovedsageligt foregå på dansk, men enkelte dele af den daglige undervisning i de merkantile fag vil foregå på engelsk. 

Når du har gennemført din HHX-uddannelse i en international klasse, får du det særlige bevis 'European Business Baccalaureate Diploma' (EBBD) sammen med dit studentereksamensbevis. Det samlede prisniveau for de tre udenlandske studieforløb er ca. 30.000-35.000 kr.

Studieretningen HHX Sprog og Internationale forhold er for dig, der gerne vil være HHX student med et internationalt perspektiv og med sprog som bærende fag. Her lærer du at beherske hele tre sprogområder, dvs. Engelsk A og Tysk A i kombination med enten Fransk A eller Spansk A. Elever på studieretningen HHX Sprog & Internationale forhold, såvel som alle andre elever, kan søge om deltagelse i et sprog- og praktikophold i udlandet.

Alle internationale studieretninger kan desuden suppleres med en række spændende valgfag med udgangspunkt i dine interesser. 

Studieretninger inden for internationalisering

Vi følger myndighedernes anbefalinger

Vores internationale aktiviteter gennemføres altid med udgangspunkt i myndighedernes anbefalinger / rejsevejledninger. Den verdensomspændende Corona-situation bevirker pt., at planlagte studieforløb og destinationer vil kunne blive ændret.

Find din afdeling