Toggle navigation
Handelsgymnasiet Aalborg

Handelsgymnasiet Aalborg

Innovationsforløb

Innovationsforløbet indledes med et kort foredrag om iværksætteri og innovation set ud fra en samfundsfaglig vinkel.

Eleverne arbejder i grupper på 4-5 personer med idégenerering og idéudvælgelse. Det kan enten ske med udgangspunkt i fri idégenerering eller en mere bunden opgave, hvor eleverne pejles i en bestemt retning. Det kan fx være inden for bæredygtighed, genbrug, sundhed, e-handel eller produktudvikling. Dette aftales nærmere med klassens lærere. Elever fra Handelsgymnasiet kan deltage som sparringpartnere under den videre idéudvikling.

Idéen omsættes herefter til en visualisering af idéen, som kan være et produkt eller en illustration af idéen. Grupperne vælger et navn til idéen/produktet og laver evt. et firmanavn og logo. Undervejs er der indlagt foredrag i forhold til de afsætningsmæssige elementer som fx målgrupper og medievalg samt eventuelt de juridiske aspekter såsom virksomhedsformer, immaterielle rettigheder og markedsføringsloven.

Forløbet kan afsluttes med en messe, hvor idéen/produktet udstilles, og hvor grupperne mundtligt redegør for idéen. Forløbet kan alternativt afsluttes med en præsentation og en præsentationsvideo.

Innovationsforløbet indeholder et konkurrencemoment, da der ved afslutningen kåres en vinder. Vurderingskriterierne aftales med klassens lærere, men kunne være: idéens nyhedsværdi og anvendelighed, samarbejdet i gruppen, det skriftlige produkt samt præsentationen.

Pædagogiske overvejelser

Eleverne opnår kendskab til de samfundsmæssige aspekter ved iværksætteri og innovation og arbejder efter innovative undervisningsmetoder med idégenerering, idéudvælgelse samt idéudvikling.
 
Eleverne opnår desuden kendskab til, hvordan man henvender sig til målgrupper og udvælger medier, så omverdenen får kendskab til idéen. Endelig opnår eleverne kendskab til de juridiske aspekter ved iværksætteri og innovation.
 
Endelig fremmer forløbet elevernes evne til såvel skriftligt som mundtligt at fremlægge et stof og til at samarbejde i grupper.

Målgruppe

For 8., 9. og 10. klasse

Forløbets varighed

1-5 dage afhængig af forløbets indhold

Sted

Innovationsforløbet foregår typisk både på handelsgymnasiet og på elevernes egen skole. Messen afholdes altid på elevernes egen skole
Download
Kontakt os
Kontaktpersoner - grundskoleaktiviteter på HHX
Berit Maas Vølker
Lektor
Afsætning, VØ, Finansiering
Morten Wad Rasmussen
Lektor og studievejleder
Engelsk og Historie