Innovation - studieretninger på HHX

En studieretning inden for innovation er målrettet dig, der ønsker at blive udfordret på at tænke nyt og anderledes. Her får du mulighed for at arbejde med værdiskabende handlinger, tænke innovativt, skabe forandringer og kreere værdi for andre og dig selv.

Med en studieretning inden for Innovation styrker du dine kompetencer til et fremtidigt arbejdsmarked, hvor nytænkning, handlekraft og værdiskabelse er efterspurgte kompetencer ved dig som medarbejder - og måske som fremtidig iværksætter?

Flere elever på innovations-studieretningen har i deres gymnasietid valgt at starte egen virksomhed som en effekt og et resultat af de kompetencer, som de selv har opbygget gennem deres gymnasie-studie. De har med andre ord valgt at omsætte deres viden til værdi.

Vælger du at blive iværksætter mens du går på HHX, finder du på både Turøgade og Saxogade Start-Up miljøer, hvor elever arbejder med deres virksomhedsidé eller hjælper hinanden ift. udfordringer med start-up. 

Studieretning inden for innovation

Find din afdeling