Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

HHX-uddannelsens opbygning

HHX er en 3-årig gymnasial uddannelse, som indledes med et tre måneders grundforløb efterfulgt af et studeretningforløb, hvor du kan sætte præg på din HHX-uddannelse.
HHX_opbygning_v1(1)

Grundforløb på HHX (de første 3 måneder)

HHX-uddannelsen er opdelt i 1.g, 2.g og 3.g. De første 3 måneder kaldes for grundforløb, og her får du et indblik i HHX-fagene og dine muligheder på de forskellige studieretninger. I løbet af grundforløbet skal du beslutte dig for, hvilken studieretning du vil fortsætte med, og dermed hvilke fag du vil fordybe dig i.
 
På grundforløbet indgår en række kendte fag som fx
 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Sprog
 • Samfundsfag

Du vil dog samtidig møde fag, der kendetegner HHX-uddannelsens profil, som fx:

 • Virksomhedsøkonomi
 • International økonomi
 • Afsætning
 • Informatik
 • Innovation

Formålet med grundforløbet er at give dig et kendskab til uddannelsens fag og hovedområder. I slutningen af grundforløbet skal du nemlig beslutte dig for, hvilken studieretning du ønsker for resten af din HHX-uddannelse. Derfor vil du på grundforløbet få et indblik i fagområder, hhx-fagene og hvilke typer videregående uddannelser, de enkelte studieretninger er målrettet mod.

Grundforløbet skulle gerne gøre dig i stand til at vælge den studieretning, der er den rigtige for dig.

ah2018_019(3)

Studieretningsforløb på HHX

På studieretningsforløbet, der varer 2 3/4 år, får du en række studieretningsfag, og det er her, at du kan være med til at forme din hhx-uddannelse. På studieretningsforløbet får du fx mulighed for at vælge en række valgfag som fx:

 • design
 • finansiering
 • kulturforståelse
 • psykologi
 • innovation
 • idræt
 • markedskommunikation
 • + mange andre valgfag

På Handelsgymnasiet Aalborg kan du vælge mellem 8 forskellige studieretninger. Det er vigtigt, at du vælger den studieretning, der passer bedst til dig, og som indeholder de fag, du interesserer dig for.

På Handelsgymnasiet skal du have mindst fire fag på A-niveau – dvs. det højeste niveau - men du har på mange af studieretningerne mulighed for at vælge flere A-niveau fag.

Studieområdet (SO) på HHX

Handelsgymnasiet indeholder udover et grundforløb og studieretningsforløb også et studieområde, som dækker over en række flerfaglige forløb. På studieområdet arbejder du med teori og metode på tværs af flere fag. Her introduceres du for forskellige studiemetoder, herunder casebaseret og projektorienteret arbejde, og du forberedes ift. de videregående uddannelser.

I 3.g skal du desuden udarbejde et studieområdeprojekt, hvor flere fag integreres. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besvarelse og en mundtlig eksamination.

Download