Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse

HHX Online - fleksibelt forløb

På Handelsgymnasiets afdeling i Turøgade har du mulighed for at tage hhx-uddannelsen som et fleksibelt forløb, hvor helt op til 75% af undervisningen i perioder kan foregå virtuelt. Vi kalder dette forløb for HHX Online.
ah2018_022
Lærer du bedst online, og vil du gerne have ekstra tid til fordybelse? Vi har oprettet et særligt onlinetilbud, hvor du kan kombinere den almindelige undervisning i klasselokalet med fjernundervisning. Det giver dig større fleksibilitet, mindre transporttid og en mulighed for at tilrettelægge din egen hverdag.

Undervisningen tilrettelægges både med klasseundervisning, fjernundervisning, vejledningsforløb og projektforløb. Kombinationen af flere undervisningsformer betyder, at du får større indflydelse på, hvornår og hvordan du arbejder i dagligdagen.

Hvordan lærer du bedst?

Det er forskelligt fra person til person, hvordan den enkelte lærer bedst:
  • Måske lærer du bedst, når du kan sidde hjemme og i dit eget tempo kan fordybe dig i emner og opgaver
  • Måske fungerer det bedst for dig, når du kan veksle mellem at være i en klasse og arbejde hjemme
  • Måske foretrækker du at have indflydelse på, hvornår du arbejder med emner og opgaver
Hvis du ønsker, at din undervisning tilrettelægges anderledes end i andre klasser, så er HHX Online måske oplagt for dig.
ah2018_424

HHX Online

Uddannelsens indhold ved HHX Online vil være fuldstændig identisk med en ’almindelig’ HHX-uddannelse. Det vil sige, at du skal igennem de samme fag og indhold. Forskellen er i undervisningsformen, og den måde du skal tilegne dig viden på. Grundtanken i vores HHX Online er, at en del af undervisningen bedst foregår i klassen, mens andre dele af undervisningen planlægges som forløb, der kan gennemføres hjemme. Eksempelvis kan meget læsning ske hjemme, mens det giver mening at gennemføre øvelser på klassen. Når større projekter skal gennemføres, så bør introduktion og igangsætningen ske på klassen, mens selve projektarbejdet kan ske hjemme, og vejledningen kan ske virtuelt.

Undervisningen i vores nye HHX Online klasse tilrettelægges derfor som en vekslen mellem at arbejde på gymnasiet og at arbejde hjemme. I 1. g vil op til 45 % af tiden kunne bruges til undervisning uden for det almindelige klasseværelse (virtuel undervisning), i 2. g: 60% og i 3. g: 75%.

Der er dog fuld tilstedeværelse på grundforløbet (de første 3 måneder).

Undervisningen er naturligvis lærerstyret og læreren er enten fysisk eller digitalt til stede.

Fokus på det sociale miljø i klassen

Især i 1. g foregår mere end halvdelen af undervisningen på gymnasiet. Det sker bl.a. for at sikre, at du får skabt gode sociale relationer til dine klassekammerater og til dine undervisere. De sociale aktiviteter er vigtige, og derfor indgår arrangementer som idrætsdage, studieture og virksomhedsbesøg som en del af aktiviteterne i klassen.

I takt med at du bliver vant til at arbejde online, øger vi undervisningen, som i højere grad sker virtuelt i 2. og 3. g. Det vil bl.a. styrke dine kompetencer, når du skal læse videre på en videregående uddannelse. 

Studieretningen

HHX Online har studieretningen ’Økonomi og marketing’ (Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A). Det er denne studieretning, som de fleste af vores elever vælger. Hvis du har ønsker om at få et andet af vores fag på A-niveau, så vil du ofte kunne vælge faget som valgfag.

Hvornår kan du begynde?

HHX Online udbydes med opstart hvert år i august, og du bliver tilknyttet vores afdeling i Turøgade. 

HHX Online stiller krav til dig

Da en betydelig del af uddannelsen sker hjemme, og du derfor har større indflydelse på, hvordan og hvornår du arbejder, stiller det særlige krav til din selvstændighed og modenhed.

Få mere info

Har du spørgsmål vedr. vores HHX Online, så er du velkommen til at kontakte en af vores studievejledere.

Sådan tilmelder du dig

Du skal søge om optagelse til onlineklassen via www.optagelse.dk. ​På nedenstående link kan du læse mere om, hvordan du søger ind på HHX Online:


Du vil senere modtage en bekræftelse via e-boks på, at vi har modtaget din ansøgning. Samtidig sender vi en invitation til en samtale med en af vores studievejledere med henblik på at informere om klassen, så vi i fællesskab kan vurdere om HHX Online er det rigtige valg for dig.
Blended_learning
Download
Kontakt os
Blended learning class
Mathilde Vinge
Mathilde Vinge
Studievejleder og lektor
Samfundsfag
Studievejledere - HHX Saxogade
Anne Skytt Gregersen
Anne Skytt Gregersen
Studievejleder, IØ og samfundsfag
Morten Wad Rasmussen
Morten Wad Rasmussen
Lektor og studievejleder
Engelsk og Historie
Rikke Kirkegaard Thøgersen
Rikke Kirkegaard Thøgersen
Lektor og studievejleder
Virksomhedsøkonomi og Afsætning
Studievejledere - HHX Turøgade
Inge-Merete Nør
Inge-Merete Nør
Studievejleder og Lektor
Dansk, Engelsk
Ken Elmquist Nielsen
Ken Elmquist Nielsen
Studievejleder og lektor
Finansiering, International økonomi, Matematik
Mathilde Vinge
Mathilde Vinge
Studievejleder og lektor
Samfundsfag
Pia Ritter
Pia Ritter
Studievejleder og lektor
Afsætning
Charlotte Hansen
Charlotte Hansen
Studievejleder og lektor
Samfundsfag og IØ