Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse

HHX fjernundervisning - Blended Learning Class

På Handelsgymnasiets afdeling i Turøgade har du mulighed for at tage hhx-uddannelsen som et fleksibelt forløb, hvor helt op til 75% af undervisningen i perioder kan foregå virtuelt. Vi kalder dette for Blended Learning Class.
ah2018_022
På HHX-uddannelsen kan vi tilbyde dig undervisning i en klasse, som i højere grad end i almindelige klasser giver dig mulighed for både større fleksibilitet og indflydelse på, hvordan din dagligdag skal se ud.

Undervisningen tilrettelægges her både med klasseundervisning, fjernundervisning, vejledningsforløb og projektforløb. Kombinationen af flere undervisningsformer betyder, at du får større indflydelse på, hvornår og hvordan du arbejder i dagligdagen.

Hvordan lærer du bedst?

Det er forskelligt fra person til person, hvordan den enkelte lærer bedst:
  • Måske lærer du bedst, når du kan sidde hjemme og i dit eget tempo kan fordybe dig i emner og opgaver
  • Måske fungerer det bedst for dig, når du kan veksle mellem at være i en klasse og arbejde hjemme
  • Måske foretrækker du at have indflydelse på, hvornår du arbejder med emner og opgaver
Hvis du ønsker, at din undervisning tilrettelægges anderledes end i andre klasser, så er Blended Learning Class måske oplagt for dig.
ah2018_424

Blended Learning Class

Uddannelsens indhold ved Blended Learning vil være fuldstændig identisk med en ’almindelig’ HHX-uddannelse. Det vil sige, at du skal igennem de samme fag og indhold. Forskellen er i undervisningsformen, og den måde du skal tilegne dig viden på. Grundtanken i vores Blended Learning Class er, at en del af undervisningen bedst foregår i klassen, mens andre dele af undervisningen planlægges som forløb, der kan gennemføres hjemme. Eksempelvis kan meget læsning ske hjemme, mens det giver mening at gennemføre øvelser på klassen. Når større projekter skal gennemføres, så bør introduktion og igangsætningen ske på klassen, mens selve projektarbejdet kan ske hjemme, og vejledningen kan ske virtuelt.

Undervisningen i vores nye Blended Learning Class tilrettelægges derfor som en vekslen mellem at arbejde på gymnasiet og at arbejde hjemme. I 1. g vil op til 45 % af tiden kunne bruges til undervisning uden for det almindelige klasseværelse (virtuel undervisning), i 2. g: 60% og i 3. g: 75%.

Der er dog fuld tilstedeværelse på grundforløbet (de første 3 måneder). 

Undervisningen er naturligvis lærerstyret og læreren er enten fysisk eller digitalt til stede.

Fokus på det sociale miljø i klassen

Især i 1. g foregår mere end halvdelen af undervisningen på gymnasiet. Det sker bl.a. for at sikre, at du får skabt gode sociale relationer til dine klassekammerater og til dine undervisere. De sociale aktiviteter er vigtige, og derfor indgår arrangementer som idrætsdage, studieture og virksomhedsbesøg som en del af aktiviteterne i Blended Learning Klassen.

I takt med at du bliver vant til at arbejde med Blended Learning, øger vi undervisningen, som i højere grad sker virtuelt i 2. og 3. g. Det vil bl.a. styrke dine kompetencer, når du skal læse videre på universitetet eller UCN.

Studieretningen

Blended Learning Class har studieretningen ’Økonomi og marketing’ (Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A). Det er denne studieretning, som de fleste af vores elever vælger. Hvis du har ønsker om at få et andet af vores fag på A-niveau, så vil du ofte kunne vælge faget som valgfag.

Blended Learning stiller krav til dig

Da en betydelig del af uddannelsen sker hjemme, og du derfor har større indflydelse på, hvordan og hvornår du arbejder, stiller det særlige krav til din selvstændighed og modenhed.

Få mere info

Har du spørgsmål vedr. vores Blended Learning Class, så er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Jørn Dahl eller en af vores studievejledere.

Sådan tilmelder du dig

Du skal søge om optagelse til Blended Learning klassen via www.optagelse.dk.

I feltet: ”Kommentarer” skal du skrive: Ønsker optagelse i Blended Learning Class.

Herefter modtager du en bekræftelse via e-boks på, at vi har modtaget din ansøgning. Samtidig sender vi en invitation til en samtale med en af vores studievejledere med henblik på at informere om klassen, så vi i fællesskab kan vurdere om Blended Learning Class er det rigtige valg for dig.
Blended_learning
Kontakt os
Blended learning class
Jørn Dahl
Uddannelseschef
Studievejledere - HHX Saxogade
Anne Skytt Gregersen
Studievejleder, IØ og samfundsfag
Morten Wad Rasmussen
Lektor og studievejleder
Engelsk og Historie
Rikke Kirkegaard Thøgersen
Lektor og studievejleder
Virksomhedsøkonomi og Afsætning
Studievejledere - HHX Turøgade
Charlotte Hansen
Studievejleder og lektor
Samfundsfag og IØ
Inge-Merete Nør
Studievejleder og Lektor
Dansk, Engelsk
Ken Elmquist Nielsen
Studievejleder og lektor
Finansiering, International økonomi, Matematik
Mathilde Vinge
Studievejleder og lektor
Samfundsfag
Pia Ritter
Studievejleder og lektor
Afsætning