Handelsgymnasiet Aalborg

Forsikringer og HHX

Skolen er omfattet af statens selvforsikring. Vi må ikke tegne ansvarsforsikring ift. eleverne, hvorfor du selv skal sørge for at være ulykkes- og ansvarsforsikret.
På Handelsgymnasiet må vi ikke tegne ansvarsforsikring i forhold til eleverne. Du skal derfor selv sørge for at være ulykkes- og ansvarsforsikret - evt. via dine forældres forsikringer. 

Hvis elever forvolder materiel skade på skolen - herunder også i forbindelse med sociale arrangementer uden for skolen - vil de blive gjort økonomisk ansvarlige herfor. 

Handelsgymnasiets afdelinger i både Saxogade og Turøgade er i dagtimerne ulåste. Derfor opfordrer vi eleverne til ALDRIG at efterlade personlige ejendele i klasselokalerne eller på fælles områder uden opsyn. Det gælder bærbare computere, mobiltelefoner, tasker med penge og nøgler osv. Lad heller ikke din skoletaske stå åben uden opsyn, da du har erstatningspligt i forhold til bortkomne skolebøger. 

Skolen har intet erstatningsansvar overfor elevernes ting, og mister en elev sine ting på skolen, skal det meldes til elevens egen forsikring samt til politiet, som enhver anden tyverisag.
Find din afdeling