Toggle navigation
Handelsgymnasiet Aalborg

Handelsgymnasiet Aalborg

Formidling

Grundidéen til formidlingsforløbet er at arbejde med elevernes mundtlige formidling af deres større skriftlige projekt, der afleveres i 8. eller 9. klasse. Formidlingsforløbet planlægges og udføres i tæt samarbejde med de lærere, der er tilknyttet klasserne.

Formålet er at skabe større ejerskab hos eleverne ift. den endelige fremlæggelse. Det sker bl.a. ved at tydeliggøre, hvordan de kan skelne mellem relevant/ikke relevant indhold, og de lærer at forholde sig kritiske til deres kilder. Endelig får de også en introduktion til forskellige formidlingsformer, og hvordan kropssprog har indflydelse på modtagerens forståelse af et budskab.

Under forløbet vil elever fra Handelsgymnasiet kunne fungere som en form for mentorer, der hjælper jeres elever (elev til elev).

I forløbet vil grundsskoleeleverne få afprøvet deres formidlingsevner i trygge rammer, ligesom de vil blive udfordret på nye metoder, så de fremadrettet vil stå stærkere i præsentationssituationer - fx fremlæggelser og mundtlige eksaminationer.

Pædagogiske overvejelser

Eleverne får et indblik i mundtlig formidling og vigtigheden af at formidle på en klar og præcis måde. Derudover får eleverne kendskab til konkrete redskaber og metoder til at strukturere deres formidling og til selve kommunikationssituationen.

Målgruppe

For 8., 9. og 10. klasse

Forløbets varighed

Fra 1-3 dage afhængig af forløbets indhold.

Sted

Aktiviteten kan foregå på egen skole eller hos Handelsgymnasiet Aalborg i Saxogade eller Turøgade.
Download
Kontakt os
Kontaktpersoner - grundskoleaktiviteter på HHX
Berit Maas Vølker
Lektor
Afsætning, VØ, Finansiering
Morten Wad Rasmussen
Lektor og studievejleder
Engelsk og Historie