European Business Baccalaureate Diploma - EBBD

Når du gennemfører din hhx-uddannelse i en international klasse hos os, får du et særligt og anerkendt bevis kaldet European Business Baccalaureate Diploma (EBBD).

EBBD er et EU harmoniseret og fuldt akkrediteret bevis, der er anerkendt på tværs af grænser i Europa. Handelsgymnasiet Aalborg er et af de få gymnasier i Danmark, som er akkrediteret til at uddele EBBD-beviset.   

European Business Baccalaureate Diploma dokumenterer, at du i løbet af din HHX-uddannelse har gået i en international klasse, hvor du har opnået de kvalifikationer, som kræves for at kunne modtage beviset. EBBD er således et bevis på, at du har opnået viden og kompetencer inden for bl.a. international forretningskultur, og at du er i stand til at arbejde med økonomiske spørgsmål på et fremmedsprog. I de internationale klasser bliver du personligt udfordret i sociale, kulturelle og sproglige sammenhænge, og du bliver dermed mere omstillingsparat og får større kulturel tilpasningsevne.

EBBD-programmet kombinerer international erfaring og udsyn, stor sproglig kunnen og en solid merkantil viden. Programmet er udarbejdet for at lette unge menneskers adgang til det europæiske arbejdsmarked og for at skabe en høj kvalificeret europæisk arbejdskraft.