Handelsgymnasiet Aalborg

Elitesportsklassen på HHX Aalborg

Som elev i elitesportsklassen vil du opleve mange fordele såsom øget fleksibilitet, mulighed for morgentræning, klassekammerater som også dyrker elitesport m.m.

Morgentræning tirsdag og torsdag

Som elev i elitesportsklassen får du mulighed for morgentræning tirsdag og torsdag uden tab af undervisningstid, da vi genlæser lektionen om eftermiddagen. Skulle du blive skadet eller ønsker du af andre årsager ikke længere at benytte dig af morgentræningen, så følger du bare undervisningen fra morgenstunden.

Undervisere med erfaring for dine behov som elitesportselev

På Handelsgymnasiet har vi et team af undervisere, der alle har erfaring med og forståelse for de udfordringer, som du står over for som elitesportselev.

Et godt sammenhold i klassen

I elitesportsklassen går der både andre elitesportselever, men der går også elever, som ikke dyrker sport. Dermed er der på samme tid idrætselever, som har samme udfordringer som dig og elever, som er med til at skabe en ’almindelig’ dagligdag.

Online undervisning og vejledning

Som elitesportselev får du mulighed for at få afgrænsede ”virtuelle undervisningsforløb” i forbindelse med træning og turneringer i udlandet. Dermed kan du lettere bevare kontakten til både undervisningen og din klasse, når du er ude.

Find din afdeling