Elevdemokrati på HHX

På Handelsgymnasiet har vi et særligt elevdemokrati. Det vil sige, at du som elev kan få indflydelse på nogle af de beslutninger, der vedrører din hverdag på skolen.

Elevdemokratiet er lavet for at varetage elevernes interesser på skolen. Ved at deltage i elevdemokratiet kan du få indflydelse på nogle af de beslutninger, der vedrører din hverdag på skolen.

I praksis fungerer det ved, at der findes forskellige udvalg. Her står eleverne for at planlægge og gennemføre forskellige arrangementer – både sociale og de mere faglige. Af udvalg kan nævnes:

  • Arrangementsudvalg
  • Sportsudvalg
  • Fest- og cafeudvalg
  • Gallaudvalg
  • Styregruppe/elevråd
  • Kontaktperson for klassen

Elevdemokratiet kan også fremsætte ønsker til fx indkøb af bordfoldbold, bordtennisborde, mikrobølgeovne eller andet, som kan højne studiemiljøet på afdelingerne.

Få indflydelse på din hverdag! Tilmeld dig et eller flere udvalg. For at kunne deltage i skolens elevdemokrati, skal du være aktiv på skolen og ikke forsømme undervisningen.

Find din afdeling