Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse

Elevcoaches på HHX

I løbet af din uddannelse kan du få brug for hjælp til at få løst forskellige udfordringer. Her kan vores elevcoaches hjælpe og støtte dig – også med problemstillinger, der ligger ud over det faglige.

Alle kan til tider have brug for en hjælpende hånd til det næste skridt i livet, på studiet og i den personlige udvikling. Vores elevcoaches hjælper fx i forbindelse med problemstillinger som: 

  • Andres/egne forventninger
  • Diagnoser
  • Ungdomslivet
  • Ansvar for eget liv
  • Ensomhed
  • Indadvendthed
  • Mistrivsel
  • Misbrug osv.

Skolens elevcoaches kan fungere som en form for ventil. Når vi har mange ting at spekulere over i privatlivet, kan det være svært at have energi og overskud til at koncentrere sig om uddannelsen. Det er her elevcoachen kan være behjælpelig. Ofte skal der én samtale til, men nogle gange er der brug for et længere forløb.

Vores elevcoaches har desuden et netværk til mange offentlige myndigheder og private orga­nisationer, og de kan være behjælpelige med at henvise dertil.

Du er altid velkommen til at kontakte vores elevcoaches.

Kontakt os
Elevcoach - HHX Turøgade
Henriette Andersen
Henriette Andersen
Elevcoach
Elevcoach - (HHX Saxogade)
Heidi Hjorth Jensen
Heidi Hjorth Jensen
Elevcoach