Book et undervisningforløb med HHX

På Handelsgymnasiet Aalborg (HHX) deltager vi gerne i undervisningsforløb med grundskoler/efterskoler, og vi har stor erfaring i at køre flere spændende forløb.

9 aktiviteter målrettet 8.-10. klasse

Nedenstående aktiviteter kan bookes. Har I et konkret ønske til et forløb, eller vil i vide mere om de eksisterende forløb, så kontakt os gerne. 

Om aktiviteterne

Aktiviteterne tager altid udgangspunkt i elevernes behov og de emner, som de beskæftiger sig med i den daglige undervisning. Dermed adskiller undervisningsforløbet sig fra traditionelle brobygningsforløb.

Alle undervisningsforløb planlægges i et tæt samarbejde mellem jer og vores undervisere på Handelsgymnasiet. Det betyder, at forløbene bliver relevante og nærværende for eleverne, hvilket fremmer engagementet og motivation for deltagelse, og samtidig øger det elevernes faglige udbytte.

Samarbejdsmulighederne kan være rettet mod emner som fx:

  • økonomi
  • formidling
  • jura
  • sprog
  • innovation
  • konceptudvikling og det at opstarte egen virksomhed.

Hvad angår det økonomiske aspekt ift. aktiviteterne, afholder vi alle udgifter til egne undervisere under forudsætning af, at jeres lærere også deltager i aktiviteten.

Hvilke klassetrin er forløbene rettet mod?

Aktiviteter 8. kl 9. kl 10. kl
Økonomispil - Tour de Economy X X X
Innovationsforløb X X X
Privatøkonomi X X X
Formidling X X X
Unge og jura X X X
Marketing and advertising concepts X X
Konceptudvikling - innovativt forløb X X X
Virksomhedssprog X X
Reklamens magt X X

Få et forløb tilpasset jeres grundskole

Det er både enkelt og let at indgå et samarbejde. Proceduren er:
  1. Tilmeld jer en aktivitet via vores kontaktperson
  2. Forløbet planlægges i tæt samarbejde med jer og i forhold til jeres undervisning
  3. Aktiviteten gennemføres - enten hos jer eller hos os

Vi glæder os til at lave et spændende aktivitetsforløb sammen med jer. Afhængig af interesse og tilslutning kan vi være nødt til at sætte en begrænsning på antallet af udbud. Aktiviteterne vil blive reserveret efter først-til-mølle princippet.

Tidspunkt for aktiviteterne

For at kunne lave det bedste forløb for jeres elever og af hensyn til vores bemanding, vil vi opfordre til, at forløbene bliver lagt i perioden:
9. - 10. klasse 8. klasse
d. 1/9 2019 til d. 1/2 2020 d. 1/2 2020 til d. 1/5 2020
Download
Kontakt os
Kontaktpersoner - grundskoleaktiviteter på HHX
Morten Wad Rasmussen
Adjunkt og studievejleder
Engelsk og Historie
Susanne Madsen
Lektor
Innovation, virksomhedsøkonomi