Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse

Bekendtgørelser og kvalitet - HHX

Det er undervisningsministeriets love og bekendtgørelser, der danner rammen om HHX-uddannelsen. Vi har her samlet de vigtigste links vedr. uddannelsen.

Bekendtgørelser for elever, der er påbegyndt en gymnasial uddannelse efter 1. august 2017

Kvalitet

På Handelsgymnasiet gennemfører vi løbende evalueringer af elevernes trivsel på skolen. Evalueringernes formål er at give os en viden om, hvad der fungerer godt, og hvad vi kan blive bedre til. Denne viden bruger vi til hele tiden at udvikle os – til gavn for både elever, medarbejdere og skolen som helhed. I vores elevtrivselsundersøgelse spørges der bl.a. ind til områder lige fra selve undervisningen til faciliteterne på skolen.