Ansøgning om sprog- og praktikophold i udlandet (IP)

Som HHX-elev har du i 2.g mulighed for at komme i sprog- og praktikophold i udlandet i 3 uger med Erasmus+. Lige nu kan du bl.a. komme til Spanien, Tyskland, Frankrig eller Irland.

Selve praktikken

Du har følgende valgmuligheder, når det gælder international praktik: Irland, Tyskland, Frankrig eller Spanien. Arbejdstiderne bliver aftalt med praktikstedet. Antallet af timer pr. uge vil ca. være det samme som arbejdstiden i det pågældende land for en fuldtidsbeskæftiget. Du skal regne med, at du måske også skal arbejde om lørdagen og evt. om søndagen.

Endelig skal du huske, at du som praktikant er gæst i en fremmed virksomhed, og at virksomheden derfor forventer høflig og positiv optræden. For virksomheden er det ofte en belastning at have en praktikant. Dårlig opførsel og en negativ indstilling kan ødelægge dit eget ophold og virksomhedernes lyst til fremover at tage praktikanter fra Aalborg Handelsgymnasium. Husk at du ikke bare repræsenterer skolen, men også Danmark overfor dine kolleger på praktikstedet.

For at mindske dagene væk fra undervisningen på Aalborg Handelsgymnasium vil det 3 uger lange praktikophold blive planlagt omkring efterårsferien i uge 42. Under hele praktikopholdet er du forpligtet til at følge med på Uddata mht. gennemgået materiale, lektier og aflevere afleveringer, så du ikke er bagud, når du vender hjem.

Det praktiske

I de første dage af opholdet vil der være en lærer på stedet, der kan hjælpe dig med eventuelle problemer. I den resterende tid skal du sammen med resten af gruppen klare dig alene. Dog står International chef, Peder Overgaard Pedersen til hver en tid stand-by på telefon og mail. Peder træffes på: 2710 5924 / pep@ah.dk

Du kommer til at bo under vandrehjemslignende forhold sammen med resten af gruppen i Tyskland. I rejser flere personer sammen og kommer også til at bo sammen på værelserne. I Frankrig, Irland og Spanien bliver I privat indkvarteret ved værtsfamilier. I forbindelse med udlandsophold, så gælder skolens studie- og ordensregler samt reglerne for udenlandske studieforløb. Samtlige udenlandske studieforløb er alkoholfri.

Økonomi

Gennem EU’s uddannelsesprogram Erasmus+ søger Aalborg Handelsgymnasium om at få tilskud til et 3-ugers sprog- og praktikophold for HHX-elever. Programmet yder et økonomisk tilskud til et 3-ugers ophold. Pengene dækker forsikring, rejse, ophold og lokal transport (bus/tog/undergrund).

Hvis du bliver udvalgt til et sprog- og praktikophold, skal du indbetale 2000kr. til skolen. Denne egenbetaling, eller dele deraf, refunderes såfremt Erasmus+ tilskuddet dækker alle omkostninger. Hvis du springer fra refundreres denne egenbetaling ikke. Du underskriver en kontrakt med skolen. Hvis du er under 18 år skal dine forældre også skrive under.

Du skal forvente selv at betale omkostninger til mad og lommepenge.

Derudover skal du påregne at skulle deltage i skolens Åbent Hus-arrangement i januar, hvor du skal gøre reklame for programmet, samt til et infomøde i auditoriet, hvor du skal fortælle om dit ophold til næste års ansøgere.

 

NB!

Hvis du selv afbryder praktikopholdet i udlandet, hvis du på grund af dårlig opførsel bliver bedt om at rejse hjem i utide, eller hvis du ikke gennemfører sprogtest både før og efter opholdet samt slutevalueringen til EU, får du/skolen ingen penge fra EU, og du skal derfor selv betale alle omkostninger i forbindelse med praktikken - også hjemrejsen!

Ansøgningsprocedure

For at ansøge om du er blevet udvalgt til sprog- og praktikopholdet skal du udfylde nedenstående formular senest d. 2. april 2022. Du vil få endelig besked i løbet af maj 2022.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Peder Overgaard Pedersen på pep@ah.dk eller kigge forbi kontoret i Saxogade.

Udfyld dit ansøgningsskema

Ansøgning om sprog- og praktikophold i udlandet (IP)
VIGTIGT: HUSK at vedhæfte et skærmprint af din fraværsoversigt. Uden denne fil kommer din ansøgning ikke i betragtning.
Download
Find din afdeling