Spørgsmål og svar om EUS 5 uger

Få svar på de mest stillede spørgsmål om forløbet EUS 5 ugers forløbet, der er målrettet studenter fra STX, HTX og HF.

Hvilke optagelseskrav er der?

Du skal have afsluttet din studentereksamen (STX, HF eller HTX).

Hvornår er der opstart?

Vi har løbende nye hold - både som holdundervisning, fjernundervisning og som selvstudium. 

Er niveauet det samme som i almindelig klasseundervisning?

Du får det samme niveau ved fjernundervisning og i Åbent Læringscenter som ved klasseundervisning.

Hvad er forskellen på fjernundervisning og undervisning i Åbent Læringscenter?

Du arbejder individuelt både som elev i Åbent Læringscenter og som fjernkursist. Som fjernkursist har du ikke mødepligt, og har du spørgsmål, så kontakter du din underviser. Du får svar indenfor 24 timer på skoledage. I Åbent Læringscenter har du mødepligt og der er altid undervisere til stede, som kan svare direkte på dine spørgsmål. I Åbent Læringscenter sidder der andre elever, der er i gang med samme uddannelse som dig.

Hvem kan optages på fjernundervisning?

Kontakt eventuelt studievejlederne for nærmere information. 

Hvilke fag skal jeg have og på hvilke niveauer?

Vælger du studieretningen kontor skal du have fagene Erhvervsøkonomi C, Informationsteknologi C og et uddannelsesspecifikt fag. 

Vælger du i stedet studieretningen handel, detail eller event, skal du have fagene Afsætning C, Erhvervsøkonomi C og et uddannelsesspecifikt fag. 

Hvordan er opstarten på forløbet?

Du introduceres til forløbet via et webinar, som er et videomøde. Vi gennemgår al nødvendig information for dig, så du kan komme i gang.  

Hvornår har jeg adgang til materialet?

Du har adgang til vores online læringsplatform, hvor du finder teori, læsestof, videoer, øvelsesopgaver og afleveringsopgaver. Du har altid adgang til materialet i fagene Afsætning, Informationsteknologi og Erhvervsøkonomi. Det samme gør sig gældende i de uddannelsesspecifikke fag inden for detail, handel og kontor.

Du får ikke bøger udleveret, da alt materiale er online.

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer, at du er studieaktiv, hvilket betyder, at du afleverer opgaver til tiden og er i kontakt med din underviser på aftalte tidspunkter. Da det er et online forløb, kræver det meget ansvar og selvdisciplin af dig. Du skal være aktiv hver dag, så både du og din underviser har mulighed for at følge din fremgang i det enkelte fag. 

Hvor meget tid skal jeg bruge på at studere?

Du skal beregne cirka 30 timers indsats hver uge, da det er et fuldtidsforløb

Kan jeg arbejde ved siden af forløbet?

Det er vigtigt, at du er klar over, at forløbet er på fuld tid. Typisk vil der derfor kun være plads til fritidsarbejde ved siden af.

Hvordan får jeg hjælp?

Du har en underviser tilknyttet til hvert fag som enten pr. mail, Adobe Connect eller tlf. kan hjælpe dig. Er du kursist i Åbent Læringscenter hjælper underviserne dig.

Skal jeg møde op til eksamen?

Du har mulighed for at tage alle dine eksamener online. Du har dog også mulighed for at gå til eksamen på Aalborg Handelsskole.

Hvad skal jeg bruge af it-udstyr?

I Åbent Læringscenter har du adgang til skolens udstyr. Du er også velkommen til at tage din egen laptop med. Som fjernkursist skal du bruge en stabil og hurtig internetforbindelse og en computer med webcamera og headset med mikrofon. Aalborg Handelsskole tilbyder gratis Office 365 til alle elever. Du kan også tilgå programmerne vha. fjernskrivebord.

Hvad hvis der opstår personlige problemer?

Du kan igennem hele uddannelsen trække på vores elevcoach eller studievejledere, som kan hjælpe dig.

Kan jeg starte på forløbet, selvom jeg ikke har en praktikplads?

Det er ikke et krav, at du skal have en praktikplads først.

Kan jeg få hjælp til at søge praktikplads?

Praktikkonsulenterne hjælper dig med praktikpladser.
 

Kan jeg få SU?

Uddannelsen er SU-berettiget, også selvom du er fjernkursist.

Kan jeg få merit for nogle fag?

Du får merit i de fag, du har bestået på samme eller højere niveau.

Hvem kan jeg snakke med hvis jeg er i tvivl?

Du kan altid kontakte en af vores studievejledere.
Aktuelle forløb
Studievejledere - online forløb
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
91333362 mmm@ah.dk Visitkort
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
27105961 tpl@ah.dk Visitkort
Louise Jensen
Studievejleder og underviser
91333335 loje@ah.dk Visitkort