Dansk – enkeltfag og fjernundervisning

Styrk dine mundtlige og skriftlige kompetencer i dansk? Vi udbyder dansk på mange niveauer og med fokus på din læring.

Danskfaget er en videreførelse af danskfaget fra grundskolen, hvor der sættes fokus på områderne litteratur, sprog, medier og kommunikation. I dansk lærer du at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt, og vi kigger nærmere på det at analysere og perspektivere forskellige tekster – herunder også billeder. Afhængig af niveauet gennemgår vi også emner som sprogets opbygning, genrer og medievalg i forhold til forskellige budskaber. Også de nye muligheder og konsekvenser ved sociale medier som fx Facebook vil kunne blive inddraget i undervisningen. 

Undervisningens indhold

Afhængig af det valgte niveau i dansk kommer du bl.a. til at arbejdes med:

  • Skriftlig og mundtlig formidling
  • Grammatik – herunder korrekt sprog, retstavning og tegnsætning
  • Genrer og medier
  • Analysemodeller
  • Kommunikation og informationssøgning
Aktuelle forløb