Toggle navigation
EUX Gymnasiet

EUX Gymnasiet

Den erhvervsfaglige studentereksamen Søg optagelse

EUX-forberedende forløb

Ønsker du at begynde på 2. semester (GF2) på EUX, men opfylder du ikke adgangskravene ift. at have bestået fagene dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau. Så kan du tage et EUX-forberedende forløb.
ah2018_606(1)

For at kunne begynde på EUX Gymnasiet på 2. semester (Grundforløb 2) skal du bl.a. have bestået fagene dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau. EUX-forberedende forløb er et tilbud til dig, der

  • gerne vil EUX, men mangler de 3 C-niveaufag, som giver adgang til 2. semester (GF2) på EUX.
  • ikke kan optages på 1. semester (Grundforløb 1) på EUX (fx hvis det er mere end to år siden , du afsluttede grundskolen)
  • har været påbegyndt et grundforløb på en anden erhvervsuddannelse

EUX-forberedende forløb erstatter således 1. semester på EUX-uddannelsen.

Har du allerede en gymnasial eksamen fra STX, HTX, HF eller lign., kan du ikke følge dette forløb. I stedet kan du tage EUS 5 uger for studenter. Herefter kan du søge en elevplads inden for brancherne kontor, handel eller butik.

Fag og varighed

Du vil blive undervist i følgende fag:

  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Samfundsfag C
  • Psykologi C

EUX-forberedende forløb er et uddannelsesforløb på i alt 20 uger inkl. afsluttende eksamen.

Fagene på forløbet er underlagt mødepligt med de almindeligt gældende fraværsregler. Undervisningen foregår på Aalborg Handelsskoles afdeling på Strandvejen i tidsrummet 8.10 – ca. 14.00. Herudover må du påregne en del hjemmearbejde. Hvis du i øvrigt er SU-berettiget, kan du få SU til forløbet.

Der er en deltagerbetaling på 2.200 kr. på dette forløb. Denne udgift kan du dog søge om at få refunderet, når du har en elevplads.

Udover EUX-forberedende forløb har du også mulighed for at vælge Matematik på D- eller E-niveau som et ekstra valgfag. Det forbereder dig til matematik på C-niveau på 2. semester. Valgfaget kan endvidere bruges som forberedelse, hvis du ikke har bestået matematik på mindst 9. klasses niveau og dermed skal bestå en optagelsesprøve for at kunne optages på 2. semester på EUX. Du skal her forberede dig på en egenbetaling.

Tilmelding

(Åbner i et nyt vindue - tilmelding foregår via Aalborg City Gymnasium)
 
Du kan få mere at vide om EUX-forberedende forløb ved at kontakte en studievejleder.
Kontakt os
Studievejledere - EUX
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00
Helle Kluug Borgstrøm
Helle Kluug Borgstrøm
Studieadministrativ medarbejder
Telefontid: kl. 8.00-14.00