Toggle navigation
EUD / EUX Business

EUD / EUX Business

Uddannelser inden for kontor, handel, detail og event.

Studieåret på EUX Business

Efter afsluttet grundforløb 2 kan du påbegynde det studiekompetencegivende år - også kaldet studieåret. Her får du fag på gymnasiale niveauer, hvilket giver dig kompetencer, så du senere kan læse videre.
ah2018_585

På Studieåret får du undervisning på højere niveauer end på Grundforløbene (GF1 og GF2). Det er via denne overbygning, at du opnår kompetencer til at læse videre og dygtiggøre dig. 

På studieåret fordyber du dig i din valgte erhvervsuddannelse gennem obligatoriske fag og valgfag. Selvom der er tale om fag på C-, B- og A-niveauer, får du en praksisnær undervisning, hvor der hele tiden arbejdes med eksempler og cases fra de brancher, din uddannelse retter sig imod.

Obligatoriske fag på studieåret

Dine obligatoriske fag på studieåret er:

 • Dansk A
 • Informatik B
 • Engelsk B
 • Virksomhedsøkonomi 
 • Matematik B/C
 • Valgfag på C-/B-niveau

I løbet af skoleåret skal du lave et projekt kaldet Erhvervsområdeprojekt, hvor I skal arbejde praksisnært med en lokal eller national virksomhed. Året afsluttes med i alt 7 eksamener (mundtlige og/eller skriftlige), hvoraf erhvervsområdeprojektet er den ene eksamen. 

Vælg dine valgfag på studieåret

Inden din start på studieåret skal du udover de obligatoriske fag desuden vælge fire valgfag - heraf to på B-niveau og to på C-niveau. 

På Aalborg Handelsskole kan du vælge mellem følgende valgfag:

 • Matematik B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Afsætning B
 • Samfundsfag B
 • Finansiering B
 • Finans C
 • Tysk C
 • Psykologi C
 • Markedskommunikation C
 • Kulturforståelse C
 • Innovation C
 • Mediefag C

Valgfagene giver dig mulighed for at sammensætte din uddannelse ud fra dine interesser samt opnå kompetencer inden for den branche, som du gerne vil arbejde inden for.

Uanset om du forinden studieåret har taget GF2 inden for handel, detail, kontor eller event, har du frit valg mellem alle valgfagene. Vi har sikret, at du opfylder kravene på de forskellige uddannelser uanset dit valg af fag.

Dine muligheder efter studieåret

Efter studieåret kan du påbegynde dit hovedforløb, der består af to års elevtid i en virksomhed. Du skal selv finde din læreplads inden for brancherne kontor, handel, detail eller event. Vores virksomhedskonsulenter i PraktikService hjælper dig dog gerne med at finde en god læreplads. 

Efter afsluttet studieår har du dog også mulighed for at søge direkte ind på en kortere videregående uddannelse på fx erhvervsakademier og professionshøjskoler i stedet for at tage på hovedforløbet. Bemærk dog, at du ikke får færdiggjort din EUX-uddannelse, hvis du vælger denne vej.

EUX Business tager udgangspunkt i virkeligheden

Som skole arbejder vi konstant på at gøre vores elever arbejdsmarkedsparate, og vi forsøger derfor at få forskellige virksomheder ind på skolen og fortælle om deres virksomhed, forretningsmodel samt deres elevforløb. Dette vil oftest ligge ud over en daglige undervisning. Der kan også forekomme virksomhedsbesøg ud af huset.

ÅBENT HUS på EUD og EUX BUSINESS

11. januar kl. 17.00 - 18.30.

Tilmeld dig i dag - vi glæder os til at se dig.

Tilmeld dig Åbent Hus nu >>