Studieåret på EUX Business

Efter afsluttet grundforløb 2 kan du påbegynde det studiekompetencegivende år - også kaldet studieåret. Her får du fag på gymnasiale niveauer, hvilket giver dig kompetencer, så du senere kan læse videre.

På Studieåret får du undervisning på højere niveauer end på Grundforløbet (GF). Det er via denne overbygning, at du opnår kompetencer til at læse videre og dygtiggøre dig. 

På studieåret fordyber du dig i din valgte erhvervsuddannelse gennem obligatoriske fag, fagpakker og valgfag. Selvom der er tale om fag på C-, B- og A-niveauer, får du en praksisnær undervisning, hvor der hele tiden arbejdes med eksempler og cases fra de brancher, din uddannelse retter sig imod.

  Obligatoriske fag på studieåret

  Dine obligatoriske fag på studieåret er:

  • Dansk A
  • IT B
  • Engelsk B
  • Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B
  • Valgfag på C-/B-niveau

  I løbet af skoleåret skal du lave et projekt kaldet Erhvervsområdeprojekt, hvor I skal arbejde praksisnært med en lokal eller national virksomhed. Året afsluttes med i alt 7 eksamener (mundtlige og/eller skriftlige), hvoraf erhvervsområdeprojektet er den ene eksamen. 

  Vælg din fagpakke på studieåret

  Inden din start på studieåret skal du vælge en fagpakke, som du vil følge.

  På Aalborg Handelsskole tilbyder vi 4 forskellige fagpakker, som du skal vælge mellem inden start på studieåret. Afhængig af valg af fagpakke har du mulighed for yderligere valgfag. Fagpakkerne har flere formål:

  • De er rettet mod bestemte brancher / uddannelser. I hver fagpakke har vi sammensat fag, som vi mener passer i forhold til den branche, du er interesseret i, fx handel- eller detailbrancherne.
  • De er sammensat, så de retter sig mod forskellige interesseområder, fx de ”rene økonomiske eller finansielle områder” eller mere handler om ”afsætning og kommunikation”.

  Valgfagene giver mulighed for at ”krydre” fagpakken enten med nogle andre kompetencer eller valg, der understøtter fagpakken yderligere.

  Uanset om du forinden studieåret har taget GF eller GF2 på EUX Business inden for handel, detail, kontor eller event, har du frit valg mellem fagpakkerne. Vi har sikret, at du opfylder kravene på de forskellige uddannelser i alle fagpakker. Uanset dit valg af fagpakke skal du igennem fire steps.  

  Fagpakke 1 - Kontor

  Step 1 - Vælg ét af følgende fag på B-niveau:

  • Matematik B
  • Virksomhedsøkonomi B

  Step 2 - Vælg ét af følgende fag på C-niveau:

  • Erhvervsjura C
  • Kulturforståelse C

  Step 3 - Vælg ét af følgende fag (dog ikke det samme fag som under step 1):

  • Matematik B
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Afsætning B
  • Samfundsfag B

  Step 4 - Vælg to fag på C-niveau (dog ikke et fag, som du har valgt under step 2):

  • Finansiering C
  • Tysk C
  • Markedskommunikation C
  • Kulturforståelse C
  • Psykologi C
  • Innovation C
  • Samfundsfag B (du kan erstatte ét C-fag med Samfundsfag B. Dit pensum vil være på B-niveau, men du vil kun modtage undervisning svarende til et C-fag, så du skal forvente mere hjemmearbejde)
  Fagpakke 2 - Detail

  Step 1 - Vælg ét af følgende fag på B-niveau:

  • Matematik B
  • Virksomhedsøkonomi B

  Step 2 - Vælg ét af følgende fag på C-niveau:

  • Erhvervsjura C
  • Innovation C

  Step 3 - Vælg ét af følgende fag (dog ikke det samme fag som under step 1):

  • Matematik B
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Afsætning B
  • Samfundsfag B

  Step 4 - Vælg to fag på C-niveau (dog ikke et fag, som du har valgt under step 2):

  • Finansiering C
  • Tysk C
  • Markedskommunikation C
  • Kulturforståelse C
  • Psykologi C
  • Innovation C
  • Samfundsfag B (du kan erstatte ét C-fag med Samfundsfag B. Dit pensum vil være på B-niveau, men du vil kun modtage undervisning svarende til et C-fag, så du skal forvente mere hjemmearbejde)
  Fagpakke 3 - Handel

  Step 1 - Vælg ét af følgende fag på B-niveau:

  • Matematik B
  • Virksomhedsøkonomi B

  Step 2 - På fagpakken 'Handel' er erhvervsjura C obligatorisk:

  • Erhvervsjura C

  Step 3 - Vælg ét af følgende fag (dog ikke det samme fag som under step 1):

  • Matematik B
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Afsætning B
  • Samfundsfag B

  Step 4 - Vælg to fag på C-niveau:

  • Finansiering C
  • Tysk C
  • Markedskommunikation C
  • Kulturforståelse C
  • Psykologi C
  • Innovation C
  • Samfundsfag B (du kan erstatte ét C-fag med Samfundsfag B. Dit pensum vil være på B-niveau, men du vil kun modtage undervisning svarende til et C-fag, så du skal forvente mere hjemmearbejde)
  Fagpakke 4 - Event

  Step 1 - Vælg ét af følgende fag på B-niveau

  • Matematik B
  • Virksomhedsøkonomi B

  Step 2 - På fagpakken 'Event' er følgende fag obligatoriske på C-niveau:

  • Erhvervsjura C
  • Psykologi C

  Step 3 - Vælg ét af følgende fag (dog ikke det samme fag som under step 1)

  • Matematik B
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Afsætning B
  • Samfundsfag B

  Step 4 - Vælg to fag på C-niveau:

  • Finansiering C
  • Tysk C
  • Markedskommunikation C
  • Kulturforståelse C
  • Innovation C
  • Samfundsfag B (du kan erstatte ét C-fag med Samfundsfag B. Dit pensum vil være på B-niveau, men du vil kun modtage undervisning svarende til et C-fag, så du skal forvente mere hjemmearbejde)

  EUX Business tager udgangspunkt i virkeligheden

  Som skole arbejder vi konstant på at gøre vores elever arbejdsmarkedsparate, og vi forsøger derfor at få forskellige virksomheder ind på skolen og fortælle om deres virksomhed, forretningsmodel samt deres elevforløb. Dette vil oftest ligge ud over en daglige undervisning. Der kan også forekomme virksomhedsbesøg ud af huset.