Studieåret på EUX Business

Efter afsluttet grundforløb 2 kan du påbegynde det studiekompetencegivende år - også kaldet studieåret. Her får du fag på gymnasiale niveauer, hvilket giver dig kompetencer, så du senere kan læse videre.

På Studieåret får du undervisning på højere niveauer end på Grundforløbet (GF). Det er via denne overbygning, at du opnår kompetencer til at læse videre og dygtiggøre dig. 

På studieåret fordyber du dig i din valgte erhvervsuddannelse gennem obligatoriske fag og valgfag. Selvom der er tale om fag på C-, B- og A-niveauer, får du en praksisnær undervisning, hvor der hele tiden arbejdes med eksempler og cases fra de brancher, din uddannelse retter sig imod.

  Obligatoriske fag på studieåret

  Dine obligatoriske fag på studieåret er:

  • Dansk A
  • IT B
  • Engelsk B
  • Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B
  • Erhvervsjura C
  • Valgfag på C-/B-niveau

  I løbet af skoleåret skal du lave et projekt kaldet Erhvervsområdeprojekt, hvor I skal arbejde praksisnært med en lokal eller national virksomhed. Året afsluttes med i alt 7 eksamener (mundtlige og/eller skriftlige), hvoraf erhvervsområdeprojektet er den ene eksamen. 

  Vælg dine valgfag på studieåret

  Inden din start på studieåret skal du udover de obligatoriske fag desuden vælge fire valgfag - heraf to på B-niveau og to på C-niveau. 

  På Aalborg Handelsskole kan du vælge mellem følgende valgfag:

  • Matematik B
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Afsætning B
  • Samfundsfag B
  • Finansiering B
  • Finans C
  • Tysk C
  • Psykologi C
  • Markedskommunikation C
  • Kulturforståelse C
  • Innovation C
  • Mediefag C

  Valgfagene giver dig mulighed for at sammensætte din uddannelse ud fra dine interesser samt opnå kompetencer inden for den branche, som du gerne vil arbejde inden for.

  Uanset om du forinden studieåret har taget GF2 inden for handel, detail, kontor eller event, har du frit valg mellem alle valgfagene. Vi har sikret, at du opfylder kravene på de forskellige uddannelser uanset dit valg af fag.

  EUX Business tager udgangspunkt i virkeligheden

  Som skole arbejder vi konstant på at gøre vores elever arbejdsmarkedsparate, og vi forsøger derfor at få forskellige virksomheder ind på skolen og fortælle om deres virksomhed, forretningsmodel samt deres elevforløb. Dette vil oftest ligge ud over en daglige undervisning. Der kan også forekomme virksomhedsbesøg ud af huset.