Ny uddannelsesstruktur på EUX Business

På Aalborg Handelsskole har vi i samarbejde med andre skoler udviklet en mere sammenhængende 2-årig struktur på EUX Business ift. Grundforløb 1, Grundforløb 2 samt studieåret.

I august 2015 trådte en omfattende reform af erhvervsuddannelserne i kraft, hvilket blandt andet indebar, at den erhvervsfaglige studentereksamen, EUX Business, så dagens lys.

På baggrund af de første års erfaringer med de nye uddannelser åbnede Undervisningsministeren i efteråret 2017 op for, at Erhvervsskolerne kunne ansøge om lov til at arbejde med bl.a. videreudviklingen af strukturerne i erhvervsuddannelserne.

I den forbindelse søgte Aalborg Handelsskole i samarbejde med Tietgenskolen i Odense og Aarhus Business College om mulighed for at udvikle en mere hensigtsmæssig og sammenhængende 2-årig struktur på EUX Business ift. GF1, GF2 samt studieåret. Den nye struktur vil gælde for alle de elever, der begynder på EUX-uddannelsen direkte fra 9. eller 10. klasse. 

Gennem den nye struktur vil skolerne sikre en langt bedre placering af og progression i fagene samtidig med, at de vigtige elementer i uddannelsen som skal styrke elevernes erhvervsfaglige dannelse og -kompetencer bliver bærende og gennemgående gennem hele uddannelsesforløbet. Desuden gives der mulighed for, at eleverne opnår flere kompetencer (specialer), så de kan søge praktikplads i flere brancher.

Herudover skal strukturen ligeledes sikre, at alle fag alene udprøves på fagets slutniveau og ikke som oprindeligt, for en række fags vedkommende, på flere forskellige niveauer.

Den nye struktur medfører ikke ændringer i forhold til uddannelsens samlede varighed, antal fag, fagenes niveauer og mål, afstigningsmuligheder undervejs i forløbet eller formelle slutkompetencer.  

Men det er skolernes klare vurdering, at den nye struktur langt bedre vil understøttelse den enkelte elevs læring, praksisforståelse og trivsel og herved skabe et godt og solidt grundlag for et endnu bedre fagligt udbytte og personlige kompetencer.

Det er de 3 ovennævnte skolers valg, at alle elever, der påbegynder GF1 EUX Business på skolerne med studiestart i august 2018 følger den nye struktur. Det er samtidig skolernes forpligtelse at orientere om, at hvis en elev i stedet ønsker at deltage på det ordinære EUX forløb, er det de tre skolers forpligtelse at sikre overflytning til en anden skole, der udbyder uddannelsen som ordinært forløb.

Ved evt. spørgsmål kontakt forstander Hans Jørgen Møller på tlf. 2710 5932 eller mail: hjm@ah.dk.