Hovedforløbet på EUX Business

Når du har gennemført grundforløbet og dit studieår, skal du begynde på hovedforløbet. Her arbejder du 2 år som elev i en virksomhed inden for én af brancherne kontor, handel, detail/butik eller event.

Hovedforløbet er din sidste del af EUX Business-uddannelsen. Elevtiden i en virksomhed vil typisk vare 2 år, og du vil her få løn under forløbet fra den virksomhed, som du er ansat i. 

For at kunne begynde på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed inden for enten kontor, handel, event eller detail. Du kan få hjælp af skolens PraktikService til at finde virksomheder, som søger elever inden for den branche, som du er interesseret i.

(EUX Business giver adgang til alle kontor-, handels-, event- og detailuddannelser).

Mangler du en elevplads?

Har du ikke fået en elevplads med en virksomhed, har du mulighed for at begynde i skolepraktik i skolens PraktikCenter.