Adgangskrav og optagelse på EUX Business – under 25 år

Læs mere om adgangskravene og hvordan du bliver optaget på EUX Business, når du er under 25 år og har afsluttet grundskolen for mere end 14 måneder siden.

Er du under 25 år, og er det samtidig mere end 14 måneder siden at du afsluttede grundskolen, så skal du som udgangspunkt begynde din EUX Business på Grundforløb 2. 

Der er dog oprettet en forsøgsordning, der giver udvalgte elever mulighed for at begynde på GF1. Læs mere om den nye forsøgsordning.

Adgangskrav

For at blive optaget på Grundforløb 2 (GF2) på EUX Business skal du

 • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller lignende
 • have bestået afgangsprøven i dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit i karakter. (ellers skal du til optagelsesprøve)

Du skal samtidig være opmærksom på, at der gælder særlige krav for at kunne blive optaget på GF2. Bl.a. skal du have bestået fagene:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

Du vil altid kunne begynde på GF2, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed inden uddannelsesstart. I så fald skal du blot have opfyldt din undervisningspligt.

  Mangler du ét eller flere fag på C-niveau?

  Du kan tage fagene Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C som et samlet EUX suppleringsforløb over 20 uger. Forløbet er SU-berettiget.

  Læs mere om EUX suppleringsforløbet >>

  Mangler du et enkelt fag, kan du tage det i vores Åbent Læringscenter eller som fjernundervisning.

  Læs mere om vores enkeltfag >>

  Sådan optages du på EUX Business

  Du skal tilmelde dig via www.optagelse.dk. Her skal du vælge den uddannelsesretning (Kontor, Handel, Detail eller Event), som du gerne vil have. Du skal samtidig angive, om du ønsker at tage uddannelsen som EUX.

  I forbindelse med ansøgningen skal du også vedhæfte afgangsprøvekarakterer fra grundskolen. Og har du fx taget enkeltfag, så vil vi også gerne, at du vedhæfter disse i ansøgningen.

  Tilmelding via www.optagelse.dk >>

  Har du spørgsmål eller oplever du problemer vedr. tilmelding, så kontakt vores studievejledere. De hjælper dig gerne igennem tilmeldingsprocessen.

  Forsøgsordning: bliv optaget på GF1

  Forsøgsordning i 2018 og 2019

  På Aalborg Handelsskole har vi i 2018 og 2019 mulighed for at optage elever på erhvervsuddannelsens grundforløb 1 (GF1). Det betyder, at du har mulighed for at blive optaget på GF1, selv om det er mere end et år siden, at du blev færdig med 9. eller 10. klasse.

  Denne mulighed betyder, at fx unge der har gået på produktionsskole efter folkeskolen eller har været begyndt på en gymnasial uddannelse og er droppet ud, har mulighed for at kunne påbegynde GF1 i stedet for at være henvist til grundforløb 2 (GF2).
   
  På Aalborg Handelsskole har vi lavet et sammenhængende skoleforløb på EUX Business, der både inkluderer Grundforløb 1, Grundforløb 2 samt studieåret. Det nye forløb skaber større sammenhæng mellem fagene og er obligatorisk for alle, der begynder uddannelsen med GF1.

  Procedure for optagelse på GF1 for dig under 25 år

  Når studieadministrationen modtager en tilmelding til GF2 fra en ung (som kan gå på GF1 efter de nye regler), tager studievejlederen en samtale med eleven og vurderer eleven ud fra følgende kriterier:

  • En elev som opfylder adgangskravene, men som kunne have fordel af at øge sine færdigheder i danskfaget.
  • En elev som er usikker på sit uddannelsesvalg
  • En elev som kunne have fordel af at få styrket de personlige og faglige forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse

  Eleven skal være motiveret for deltagelse på GF1. Er ovenstående betingelser opfyldt, vil eleven kunne optages på én af de GF1-pladser, som Aalborg Handelsskole må udbyde.

  Studievejledere - EUD og EUX
  Mette Nøhr
  Studievejleder
  EUD/EUX Business
  Nana Sigsgaard
  Studievejleder