Adgangskrav og optagelse på EUX Business – over 25 år

Se adgangskrav og hvordan du tilmelder dig EUX Business, hvis du er over 25 år. I dette tilfælde vil der blive lavet et særligt forløb for dig kaldet ’Erhvervsuddannelse for voksne’ (EUV).

Du tilhører målgruppen over 25, hvis du er over 25 år. I dette tilfælde vil der blive lavet et særligt forløb for dig. Forløbet kaldes ’Erhvervsuddannelse for voksne’ (EUV), og er tilrettelagt, så det bygger videre på den uddannelse og joberfaring, du har i forvejen. Forløbet indledes med en realkompetencevurdering, hvor vi kigger nærmere på de kompetencer, du allerede har. En tidligere uddannelse eller erhvervserfaring vil som regel betyde, at du kan gennemføre din skole- og praktikdel på kortere tid.

Adgangskrav

For at blive optaget som EUV-elev skal du være over 25 år og:

  • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller lignende
  • have bestået afgangsprøven i dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit i karakter. (ellers skal du til optagelsesprøve)

Hvis du indgår uddannelsesaftale med en virksomhed, så du har en praktikplads, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse og skal ikke opfylde karakterkravet på 02 i dansk og matematik.

Sådan optages du på EUX Business

Du skal tilmelde dig via www.optagelse.dk. Her skal du vælge den uddannelsesretning (Kontor, Handel, Detail eller Event), som du gerne vil have. Du skal samtidig angive, om du ønsker at tage uddannelsen som EUX. I forbindelse med ansøgningen skal du også vedhæfte afgangsprøvekarakterer fra grundskolen. Og har du fx taget enkeltfag, så vil vi også gerne, at du vedhæfter disse i ansøgningen.

Tilmelding via www.optagelse.dk >>

Har du spørgsmål eller oplever du problemer vedr. tilmelding, så kontakt vores studievejledere. De hjælper dig gerne igennem tilmeldingsprocessen.

Studievejledere - EUD og EUX
Mette Nøhr
Studievejleder
EUD/EUX Business
Nana Sigsgaard
Studievejleder