Værgeoplysninger for elever på EUD og EUX Business

Hvis du som elev er under 18 år, er skolen forpligtet til at informere dine forældre/værge om forhold, der har afgørende betydning for din skolegang.
Det betyder bl.a. at indkaldelser til fraværssamtaler og udmeldelsesblanketter mv. også sendes direkte til dine forældre/værge.
 
Desværre får skolen ikke automatisk opdateret værgeoplysningerne. Vi vil derfor opfordre forældre/værger til elever under 18 år til at kontakte skolens administration, hvis der sker adresseændringer i forhold til de oplysninger, der er angivet på elevens optagelsespapirer.