Toggle navigation
EUD / EUX Business

EUD / EUX Business

Uddannelser inden for kontor, handel, detail og event.

Sygdom og fravær på EUD og EUX Business

Til alle undervisningstimer og arrangementer på EUD og EUX Business er der mødepligt. Dine lærere fører fravær for alle undervisningstimer.
ah2018_550
På EUD og EUX Business er der mødepligt til alle timer og arrangementer i skoletiden. Lærerne fører protokol over, hvem der er til stede til undervisningstimerne. Ved registrering af elevens fravær skelnes der ikke mellem forskellige typer af fravær som fx forsinkede busser, tandlægebesøg, køretimer, sygdom eller familiefester. Som elev kan du følge dit fravær i Uddata+.

Hvis du bliver syg, og af den grund er forhindret i at møde til undervisningen, giver du skolen besked på følgende måde:
  • Du skal sygemelde dig ved at lægge fraværsårsag i Uddata+. Ved skoleårets start vil du få en instruktion i, hvordan du skal gøre dette.
  • Bliver du syg i løbet af dagen, skal du sørge for at give din kontaktlærer besked. Ved andet fravær skal du også give din kontaktlærer besked. Du skal også her lægge besked ang. dit fravær i Uddata+.
Procedure ved for meget fravær:
  1. Hvis dit fravær bliver kritisk, indkaldes du via E-Boks og Uddata+ til en samtale med din kontaktlærer. Denne samtale betragtes som 1. advarsel.
  2. Hvis dit fravær fortsætter, indkaldes du via E-Boks og Uddata+ til endnu en samtale hos din kontaktlærer om dit fortsatte uddannelsesforløb. Denne samtale betragtes som 2. advarsel.
  3. Hvis dit fravær fortsætter og stadig er kritisk, indkaldes du til en samtale via E-Boks og Uddata+ med din kontaktlærer og teamkoordinator om dit fortsatte uddannelsesforløb. Denne samtale betragtes som 3. advarsel samt kontraktindgåelse.
  4. Hvis dit fravær fortsætter, vil du modtage brev om, at du er udmeldt af skolen. Skolen kan inden da vælge at standse din udbetaling af SU på baggrund af manglende studieaktivitet.
Hvis du er under 18 år, modtager dine forældre/værger også indkaldelsen i deres E-Boks.
Hvis du er under 25 år, sender skolen kopi til Ungdommens Uddannelsesvejledning i din bopælskommune.

ÅBENT HUS på EUD og EUX BUSINESS

11. januar kl. 17.00 - 18.30.

Tilmeld dig i dag - vi glæder os til at se dig.

Tilmeld dig Åbent Hus nu >>