Kvalitet og evaluering - EUD og EUX Business

Elevtrivselsundersøgelser på EUD og EUX

Vi gennemfører løbende elevtrivselsundersøgelser på vores EUD og EUX-uddannelser med henblik på at få et godt billede af elevernes trivsel. Besvarelserne skal bruges til at synliggøre, hvilke indsatsområder vi med fordel kan vælge for at fastholde og forbedre arbejdet med kvaliteten i uddannelserne. 
Download: Elevtriveselsundersøgelser - EUD - 2015

Handlingsplaner på EUD og EUX

Som opfølgning på alle undersøgelser på uddannelsesniveau udarbejdes der handlingsplaner, som viser hvilke aktiviteter der skal udføres for at skabe en forbedring.

Karakterer, gennemførelse og overgang

Lokale undervisningsplaner

Undervisningsplanen (LUP) beskriver rammerne for undervisningen og hvilke fag og moduler eleverne skal igennem på både grundforløb og hovedforløb.

Selvevaluering - tilmelding, frafald og fastholdelse

Nedenfor finder du skolens selvevaluering for skolens erhvervsuddannelser. 

Download: Selvevaluering - Erhvervsuddannelser

Selvevaluering - indsatser for øget gennemførelse

Se skolens selvevaluering ift. øget gennemførelse og bedre overgang fra grundforløb til hovedforløb.

Download: Selvevaluering - fastholdelse og overgang til hovedforløb