Klagemuligheder på EUD og EUX Business

Hvis du som elev er utilfreds med undervisningen, skal du altid først henvende dig til din faglærer, der står for undervisningen.  
Ønsker du at gå videre med din klage, skal den stiles til uddannelseschefen. Dette skal ske skriftligt inden der er gået 14 dage. Kun afgørelser på klager over eksamenskarakterer, hvor der har medvirket ekstern censor, eller udmeldelse fra uddannelsen kan ankes til Undervisningsministeriet.