Elevdemokrati på EUD og EUX Business

Skolens elevdemokrati er primus motor for meget af skolens sociale liv. I løbet af året afholdes der bl.a. gallafester, idrætsdage og fredagscaféer, hvor alle elever har mulighed for at deltage.

Som elev har du indflydelse på din dagligdag på Aalborg Handelsskole. Det har du nemlig gennem EUD og EUX Business’ eget elevdemokrati, som varetager elevernes interesser. Her består arbejdet bl.a. i løbende at diskutere forholdene på skolen og i at arbejde for et bedre skolemiljø.

Det betyder, at du har mulighed for at blive hørt, hvis du brænder inde med en god ide, der kan være til gavn for skolens elever. I praksis betyder det, at skolen har et elevråd, der både genererer nye ideer til at optimere studielivet på skolen, samt de er med til at arrangere forskellige tiltag. Elevrådet er derfor både medarrangør og aktør i begivenhederne.

Vi opfordrer dig derfor til at tage del i elevrådets arbejde, hvis der er forhold på skolen, du vil have medindflydelse på.