Toggle navigation
EUD / EUX Business

EUD / EUX Business

Uddannelser inden for kontor, handel, detail og event.

Eksamen og prøver på EUD og EUX Business

Hvilke eksamener skal men have på EUD / EUX Business? Find info om de forskellige prøver for både grundforløb og det studiekompetencegivende forløb.

EUX Business eksamen

EUX-Grundforløb

Eux-elever skal i grundforløbet udtrækkes til prøve i fag som andre grundforløbselever. Eleverne skal til én prøve i grundfag på C-niveau ved afslutningen af grundforløbets 1. del og til én prøve i grundfag på C-niveau ved afslutningen af grundforløbets 2. del. Der trækkes lod mellem elevens grundfag. 

Grundforløbsprøven på EUX

Grundforløbets 2. del afsluttes med en grundforløbsprøve. Prøven skal være bestået, for at eleven kan begynde på det studiekompetencegivende forløb.

Eksamener på Det studiekompetencegivende forløb på EUX

Elever på studiekompetencegivende forløb i et merkantilt eux-forløb skal aflægge mindst seks prøver i fag m.v. på gymnasialt niveau, herunder en skriftlig prøve i dansk på A-niveau. Ud over de udtrukne prøver skal den enkelte elev aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige erhvervsområdeprojekt (EOP). 

EUD Business eksamen

EUD-Grundforløbet

I grundforløbets 1. del skal eleverne til én prøve i et grundfag - nemlig faget Dansk.

I grundforløbets 2. del skal eleverne ligeledes til én prøve i grundfag. Der trækkes lod mellem elevens grundfag. 

Grundforløbsprøven på EUD

Grundforløbets 2. del afsluttes med en grundforløbsprøve. Det er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag. Prøven skal være bestået.

ÅBENT HUS på EUD og EUX BUSINESS

11. januar kl. 17.00 - 18.30.

Tilmeld dig i dag - vi glæder os til at se dig.

Tilmeld dig Åbent Hus nu >>