Hovedforløbet på EUD Business

Uddannelsens hovedforløb varer som regel 2 år, hvor du er ansat som elev i en virksomhed. Perioden er kun afbrudt af nogle korte skoleophold på skolen.

Uddannelsens opbygning sikrer, at du får afprøvet din teoretiske viden i praksis, og at du efter endt uddannelse er godt rustet til at varetage et job i erhvervslivet. På hovedforløbet er du ansat som elev i en virksomhed, og du får elevløn.

Inden du kan begynde på hovedforløbet skal du lave en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du kan få hjælp til at finde virksomheder, der søger netop dig som elev, hos skolens virksomhedskonsulenter i PraktikService.

(EUD Business giver adgang til alle handels-, event- og detailuddannelser).

Hovedforløbet er den sidste del af din EUD Business uddannelse og varer oftest 2 år. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve.

Mangler du en elevplads?

Hvis du ikke har fundet en praktikplads eller uforskyldt mister din elevplads, har du mulighed for at begynde i skolepraktik i skolens PraktikCenter.