Adgangskrav og optagelse på EUD Business – under 25 år

Læs om adgangskrav og optagelse på EUD Business for dig, der er under 25 år, og som har afsluttet grundskolen for mere end 14 måneder siden.

Er du under 25 år, og har afsluttet grundskolen for mere end 14 måneder siden skal du som udgangspunkt begynde på Grundforløb 2 (GF2). Der er dog oprettet en forsøgsordning, der giver udvalgte elever mulighed for at begynde på Grundforløb 1.

Adgangskrav

Adgangskravene for at blive optaget på Grundforløb 2 (GF2) på EUD Business afhænger af, om du har afsluttet grundskolen før eller efter 2018.

Adgangskrav for dig, der har afsluttet grundskolen før 2018:

  • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller lignende.
  • have bestået afgangsprøven i dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit i karakter. (ellers skal du til optagelsesprøve)

Adgangskrav for dig, der har afsluttet grundskolen i 2018 eller derefter:

  • have bestået folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse
  • have bestået afgangsprøven i dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit i karakter. (ellers skal du til optagelsesprøve)
  • gennemføre en samtale på Aalborg Handelsskole

Du vil altid kunne begynde på GF2, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed inden uddannelsesstart. I så fald skal du blot have opfyldt din undervisningspligt.

Sådan optages du på EUD Business

Du skal tilmelde dig via www.optagelse.dk

Her skal du vælge den uddannelsesretning - detail/butik, handel eller event - som du gerne vil have. I forbindelse med ansøgningen skal du også vedhæfte afgangsprøvekarakterer fra grundskolen. Har du fx taget enkeltfag, så vil vi også gerne, at du vedhæfter disse i ansøgningen.

Tilmelding via www.optagelse.dk

Har du spørgsmål, eller oplever du problemer vedr. tilmelding, så kontakt vores studievejledere. De hjælper dig gerne igennem tilmeldingsprocessen.

Forsøgsordning: bliv optaget på GF1

På Aalborg Handelsskole har vi i 2018 og 2019 mulighed for at optage elever på erhvervsuddannelsens grundforløb 1 (GF1). Det betyder, at du har mulighed for at blive optaget på GF1, selv om det er mere end et år siden, at du blev færdig med 9. eller 10. klasse.

Denne mulighed betyder, at fx unge der har gået på produktionsskole efter folkeskolen eller har været begyndt på en gymnasial uddannelse og er droppet ud, har mulighed for at kunne påbegynde GF1 i stedet for at være henvist til grundforløb 2 (GF2).
 
Procedure for optagelse på GF1 for dig under 25 år

Når studieadministrationen modtager en tilmelding til GF2 fra en ung (som kan gå på GF1 efter de nye regler), tager studievejlederen en samtale med eleven og vurderer eleven ud fra følgende kriterier:

  • En elev som opfylder adgangskravene, men som kunne have fordel af at øge sine færdigheder i danskfaget.
  • En elev som er usikker på sit uddannelsesvalg
  • En elev som kunne have fordel af at få styrket de personlige og faglige forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse

Eleven skal være motiveret for deltagelse på GF1. Er ovenstående betingelser opfyldt, vil eleven kunne optages på én af de GF1-pladser, som Aalborg Handelsskole må udbyde.

Kontakt os
Studievejledere - EUD og EUX
Gertrud Sindbjerg
Studievejleder
EUD/EUX Business
Mette Nøhr
Studievejleder
EUD/EUX Business
Nana Sigsgaard
Studievejleder