Adgangskrav og optagelse på EUD Business – over 25 år

Se adgangskrav og hvordan du bliver optaget på EUD Business, hvis du tilhører målgruppen over 25 år. Forløbet kaldes også for EUV - Erhvervsuddannelse for voksne.

Forløbet ’Erhvervsuddannelse for voksne’ (EUV) er tilrettelagt, så det bygger videre på den uddannelse og joberfaring, du har i forvejen. Forløbet indledes med en realkompetencevurdering, hvor vi kigger nærmere på de kompetencer, du allerede har. En tidligere uddannelse eller erhvervserfaring vil som regel betyde, at du kan gennemføre din uddannelse på kortere tid.

Adgangskrav

For at blive optaget som EUV-elev skal du være over 25 år samt have:

  • afsluttet 9. eller 10. klasse eller lignende
  • bestået afgangsprøven i dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit i karakter. (ellers skal du til optagelsesprøve)

Hvis du indgår uddannelsesaftale med en virksomhed, så du har en elevplads, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse og skal ikke opfylde karakterkravet på 02 i dansk og matematik.

Sådan optages du på EUD Business

Du skal tilmelde dig via www.optagelse.dk. Her skal du vælge den uddannelsesretning - butik/detail, handel eller event, som du gerne vil have. I forbindelse med ansøgningen skal du også vedhæfte afgangsprøvekarakterer fra grundskolen. Har du fx taget enkeltfag, så vil vi også gerne, at du vedhæfter disse i ansøgningen.

Har du spørgsmål eller oplever du problemer vedr. tilmelding, så kontakt vores studievejledere. De hjælper dig gerne igennem tilmeldingsprocessen.

Kontakt os
Studievejledere - EUD og EUX
Gertrud Sindbjerg
Studievejleder
EUD/EUX Business
Mette Nøhr
Studievejleder
EUD/EUX Business
Nana Sigsgaard
Studievejleder